M plusOglasiVisoko

38. sjednica Gradskog vijeća Visoko u četvrtak, 25.04.2024.

38. sjednica Gradskog vijeća Visoko, zakazana je za četvrtak, 25.04.2024. godine sa početkom u 14:00 sati

Materijal za predložene tačke dnevnog reda možete preuzeti na slijedećem linku:
https://www.dropbox.com/scl/fo/dpfkziuj57zyc6dsk2m1c/AOiXp1wxcTfzWnHIueDh3a0?rlkey=a4iutxeo3kwiw7ueushp7m0bz&dl=0

 

Na osnovu člana 166. Poslovnika Gradskog vijeća Visoko  („Službeni glasnik Grada Visoko“ broj:3/23), a u smislu odredbi o javnosti u radu, Gradsko vijeće Visoko izdaje:

O B A V I J E S T

Obavještava se javnost da će se 38. redovna  sjednica Gradskog vijeća Visoko

saziv 2020 – 2024 godina održati:

25.04.2024. godine (četvrtak) u sali Gradskog vijeća Visoko, sa početkom u 14:00 sati.

Za sjednicu predlažem

                                                      D N E V N I    R ED

 1.  Izvod iz zapisnika sa 37. redovne sjednice Gradskog vijeća Visoko
 2.  Izvještaji o radu, sa finansijskim izvještajem, Savjeta mjesnih zajednica Grada Visoko za   

             2023.godinu,

IZVJESTILAC:predsjednici Savjeta mjesnih zajednica i  Alma Bašić,pomoćnica

Gradonačelnika

 1.  Izvještaji o radu javnih ustanova u 2023. godini,sa planom i programom rada javnih   

       ustanova i finansijskim planom za 2024. godinu

      Izvještaji o radu upravnih  i nadzornih odbora javnih ustanova  u 2023. godini

            3.1. JU Centar za socijalni rad Visoko

            3.2. JU Centar za kulturu, sport i informisanje Visoko

            3.3  JU za predškolski odgoj i obrazovanje Visoko

            3.4. JU Gradska biblioteka Visoko

            3.5. JU Dom zdravlja Visoko

            3.6. JU Zavičajni muzej Visoko

IZVJESTILAC:Amra Omerbegović,p.o.pomoćnica Gradonačelnika, predsjednici

upravnih i  nadzornih odbora i direktori Javnih ustanova

 1.  Prijedlog odluke o usvajanju Strategije razvoja Grada Visoko za period 2023-  

             2027.godina

      IZVJESTILAC: Suada Koljenović,p.o. pomoćnica Gradonačelnika

 1.  Prijedlog odluke o dodjeli  u zakup poslovnog prostora političkoj stranci Demokratska

            fronta Gradski odbor Visoko

       IZVJESTILAC: Suada Koljenović,p.o. pomoćnica Gradonačelnika

 1.  Prijedlog odluke o izmjenama Odluke o uklanjanju postojeće  i izgradnji nove zgrade JU  

             Dom zdravlja Visoko

       IZVJESTILAC: Amra Omerbegović,  pomoćnica Gradonačelnika

 1. 7.  Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Program utvrđivanja lokacija za zauzimanje   

             javnih površina na području Grada Visoko

       IZVJESTILAC: Suada Koljenović,p.o. pomoćnica Gradonačelnika

 1.  Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na izmjene  i dopune Cjenovnika usluga JKP

             ”Visoko” d.o.o. Visoko    

IZVJESTILAC: Suada Koljenović,p.o. pomoćnica Gradonačelnika

 

 1.   Prijedlog odluke o davanju saglasnosti za zaključivanje ugovora o održavanju    

             putnih prelaza na području Grada Visoko za 2024godinu

IZVJESTILAC: Alma Bašić, pomoćnica Gradonačelnika

 1.  Prijedlozi akata iz imovinsko-pravne oblasti:    

             10.1.Prijedlog  zaključka  o izjašnjenju na pravo preče kupovine za nekretninu k.č. 4874

             KO Visoko 

             IZVJESTILAC: Fadil Mostić , pomoćnik   Gradonačelnika

 1.  Informacija o stanju i poslovanju privrede na području Grada Visoko u 2023.godini i

             utvrđivanju prijedloga   mjera za kreiranje boljeg poslovnog ambijenta, sa posebnim     

             osvrtom na stanje u oblasti zapošljavanja,

IZVJESTILAC: Suada Koljenović,p.o. pomoćnica Gradonačelnika

 1.  Informacija o  socijalnom stanju stanovništva Grada Visoko u 2023.godini

IZVJESTILAC: Amra Omerbegović ,p.o. pomoćnica Gradonačelnika i predstavnik JU Centar

za  socijalni  rad  Visoko

 1.  Izvještaj o radu Zdravstvenog savjeta Grada Visoko za 2023.godinu

IZVJESTILAC:  Predsjednica Zdravstvenog savjeta:Mirzeta Burko

 1.  Vijećnička pitanja i inicijative

 

Uz poziv za sjednicu dostavljaju vam se materijali za predloženi dnevni red.

Istovremeno se obavještava javnost da će se održati i sjednice radnih tijela Gradskog vijeća koje će razmatrati materijale iz svoje nadležnosti po utvrđenom dnevnom redu sjednice Gradskog vijeća, kako slijed

Red. Br Komisija Datum Vrijeme
1. Komisija za prostorno planiranje,   uređenje i ekologiju 23.04.2024. god 14:00 sati
2. Komisija za društvene djelatnosti 24.04.2024. god  14:00 sati
3. Komisija za  budžet, finansije i ekonomska pitanja 24.04.2024. god 14:30 sati
4.  Komisija za statut i propise 24.04.2024. god 15:30 sati

 

 

 

 PREDSJEDAVAJUĆI

Gradskog vijeća Visoko         

 Nikola Pekić,s.r

Tags
Show More

Related Articles

Back to top button
Close
Close