Sramotni izvještaj o stanju okoliša

Na svečanoj ceremoniji povodom 5. juna, Svjetskog dana zaštite okoliša, u zgradi Predsjedništva BiH u Sarajevu predstavljen je Izvještaj o stanju okoliša u BiH za 2012. godinu, koji je pripremilo Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH.

 

Ovaj Izvještaj predstavlja još jedan u nizu falsifikata u korist zagađivača, a na štetu zdravlja građana. On će služiti za razvoj strateškog pristupa za zaštitu i poboljšanje okoliša u BiH, i bit će jedan od najvažnijih pokazatelja u pregovorima BiH za pristup u članstvo EU. Izvještaj će koristiti državna i entitetska ministarstva i parlamenti, ali i Evropska komisija pri donošenju odluka i pri utvrđivanju prioriteta za finansiranje lokalnih i međunarodnih projekata.

 

Stoga je zabrinjavajuće i sramotno da se na 246 stranica ovog izvještaja uopšte ne spominju Zenica i Kakanj, gradovi sa najzagađenijim zrakom u BiH, ali ni druge sredine s izraženim problemom aerozagađenja, kao što su Visoko i Maglaj. Ignoriše se činjenica da je kvalitet zraka u ovim industrijskim sredinama ozbiljno narušen i da ima trend pogoršanja. Umjesto toga, tvrdi se da je “…zagađenje mnogo manje sada nego prije rata. Trenutno je dio zagađenja posljedica daljinskog prenosa zagađivača zračnim masama koje potiču van državnih granica.”.

 

Autorima Izvještaja “…nije poznato da postoje izvještaji o utjecaju zagađenosti zraka, posebno teških metala, na zdravlje ljudi i okoliša”, što znači da su ili neinformisani, ili namjerno nisu koristili međunarodno priznate izvore podataka, kao što je Izvještaj Health and Environment Alliance (HEAL) o utjecaju aerozagađenja na zdravlje ljudi, objavljen u martu ove godine.

 

Eko forum je o ovim ozbiljnim nedostacima u Izvještaju obavijestio sve relevantne institucije, sa zahtjevom da se Izvještaj hitno revidira i dopuni barem podacima o aerozagađenju u Zenici i Kaknju.

 

Na našoj web stranici (www.ekoforumzenica.ba) dostupni su za download Izvještaj o stanju okoliša u BiH za 2012 i Izvještaj organizacije HEAL o utjecaju aerozagađenja na zdravlje ljudi.

 

EKO FORUM

Show More

Related Articles

Back to top button
Close
Close