Spisak imena žrtava koje će danas biti ukopane u Potočarima

U Memorijalnom centru u Potočarima danas će biti ukopano 175 identifikovanih žrtva koje su srpski zločinci ubili na području Srebrenice od ‘92. do ‘95. godine. Među njima je i četrnaestero djece.

U Memorijalnom centru u Potočarima do sada je ukopano 6.066 žrtava srebreničkog genocida. Prema zvaničnim podacima na ukop čeka još 2.306 osoba čiji ostaci još uvijek nisu pronađeni. No, taj broj mogao bi biti daleko veći. Iz Udruženja “Majke enklava Srebrenica i Žepa” tvrdi da je na ovom području ubijen 10.701 nedužni čovjek.

Spisak imena žrtava koje će danas, na 19. godišnjicu genocida, biti ukopane u Potočarima:

1. Ademović (Adem) Ohran 1954

2. Ademović (Ševko) Avdo 1955

3. Ahmetović (Meho) Osman 1937

4. Ahmetović (Meho) Ramiz 1960

5. Alić (Alija) Šaban 1950

6. Alić (Ćamil) Kadrija 1978

7. Alić (Nezir) Sejad 1966

8. Alić (Ramo) Hamed 1941

9. Alić (Šaban) Hasan 1974

10. Alihodžić (Amil) Ahmed 1941

11. Aljić (Suljo) Idriz 1940

12. Avdić (Hajro) Hajrudin 1969

13. Avdić (Hajro) Hazim 1972

14. Avdić (Sulejman) Sefer 1941

15. Babić (Zahid) Hasib 1961

16. Bajramović (Alija) Ohran 1954

17. Barukčić (Hasan) Mehmed 1945

18. Bećirović (Hasib) Hasan 1958

19. Bećirović (Šaban) Šahbaz 1946

20. Beganović (Dedo) Nijazija 1955

21. Beganović (Osman) Sulejman 1954

22. Beganović (Ramo) Senad 1980

23. Begić (Bego) Meho 1946

24. Begić (Emin) Junuz 1946

25. Begović (Dervo) Hurem 1916

26. Begović (Habib) Neđib 1967

27. Begović (Izet) Avdo 1927

28. Begzadić (Zuhdija) Behadija 1967

29. Bekrić (Ahmo) Meho 1977

30. Bektić (Ibrahim) Ismet 1928

31. Čano (Bajro) Hamed 1962

32. Čikarić (Fahrudin) Azmir 1976

33. Čikarić (Muhamed) Senad 1963

34. Čivić (Mehan) Safet 1941

35. Čomić (Osman) Mujo 1958

36. Ćehajić (Ahmet) Aljo 1953

37. Delić (Avdo) Mehmedalija 1971

38. Delić (Hamid) Dahmo 1968

39. Delić (Hamid) Hamdija 1959

40. Delić (Hamid) Suljo 1975

41. Delić (Ibrahim) Rešo 1940

42. Delić (Munib) Izet 1971

43. Dervišević (Bego) Sead 1978

44. Dogić (Mehemed) Amir 1967

45. Duraković (Alija) Junuz 1954

46. Džekić (Huso) Muhamed 1947

47. Đekić (Šaban) Đanan 1943

48. Efendić (Ibro) Džemal 1948

49. Ejubović (Ibro) Alija 1955

50. Fejzić (Ahmo) Fadil 1966

51. Gladović (Bećir) Sakib 1968

52. Gušter (Ibrahim) Ibro 1974

53. Hafizović (Ahmet) Meho 1974

54. Hajdarević (Sumbul) Sefad 1963

55. Hajdarević (Šukrija) Mehmed 1969

56. Halilović (Ahmet) Džemal 1954

57. Halilović (Asim) Mevludin 1957

58. Halilović (Džemal) Džemir 1977

59. Halilović (Džemal) Islam 1974

60. Halilović (Izet) Sejdalija 1975

61. Hamzabegović (Emin) Fetija 1933

62. Hasanović (Alaga) Suljo 1953

63. Hasanović (Hasan) Hazim 1978

64. Hasanović (Husejin) Salčin 1978

65. Hasanović (Huso) Ibrahim 1959

66. Hasanović (Mumin) Hašim 1956

67. Hasanović (Ševko) Šefik 1970

68. Hodžić (Kadir) Aziz 1965

69. Hodžić (Osman) Jusuf 1977

70. Hrnjić (Emin) Redžo 1939

71. Hukić (Ibrahim) Idriz 1927

72. Hukić (Sado) Adem 1938

73. Huremović (Fahrudin) Halid 1975

74. Huremović (Hasan) Fadil 1968

75. Hurić (Bajro) Omer 1968

76. Husejnović (Hasan) Mevludin 1964

77. Husejnović (Vejsil) Himzo 1942

78. Husić (Himzo) Šefik 1965

79. Husić (Meho) Zaim 1922

80. Husić (Sejdin) Osman 1929

81. Husić (Šaban) Sejdin 1953

82. Husić (Zaim) Redžo 1961

83. Ibišević (Huso) Ibro 1927

84. Ikanović (Zuhdija) Aziz 1970

85. Isaković (Rahman) Memiš 1972

86. Isaković (Šahin) Safet 1966

87. Jahić (Nurif) Nusret 1973

88. Jašarević (Mujo) Osman 1947

89. Jusić (Džemal) Vahid 1975

90. Jusić (Juso) Jusuf 1941

91. Jusufović (Jusuf) Safet 1968

92. Karić (Suljo) Almir 1975

93. Klinčević (Adem) Hasib 1969

94. Košpić (Huso) Rasim 1941

95. Kovačević (Hasan) Meho 1977

96. Malagić (Mehmed) Mevludin 1966

97. Malagić (Nazif) Ibrahim 1954

98. Malagić (Safet) Habib 1961

99. Malkić (Ismet) Hajrudin 1963

100. Malkić (Sado) Hasan 1943

101. Mehanović (Mustafa) Mehmed 1951

102. Mehić (Rešo) Medo 1961

103. Mehmedović (Ibro) Nazim 1958

104. Mekanić (Ismet) Muhamed 1964

105. Memić (Alija) Bekir 1968

106. Memić (Jusuf) Memija 1973

107. Mujčinović (Mehmed) Ibrahim 1976

108. Mujić (Džemail) Dževad 1974

109. Mujić (Hajdar) Fahrudin 1969

110. Mujić (Hamed) Avdo 1960

111. Mujić (Kasim) Amir 1975

112. Mujić (Kasim) Asim 1971

113. Mujić (Malćo) Hakija 1934

114. Mujić (Meho) Omer 1938

115. Mujić (Salčin) Suad 1967

116. Mujkić (Husejin) Ramo 1944

117. Mujkić (Ramo) Zijad 1965

118. Muminović (Aljo) Ismet 1956

119. Muratović (Lutvo) Hasan 1940

120. Mustafić (Alija) Asim 1965

121. Mustafić (Bekto) Alija 1930

122. Mustafić (Mehmedalija) Sejad 1958

123. Mustafić (Suljo) Hasib 1960

124. Nukić (Džanan) Jusuf 1933

125. Nukić (Hirkija) Fadil 1965

126. Nukić (Hirkija) Sakib 1971

127. Nukić (Nezir) Mehemed 1966

128. Omerović (Abid) Enis 1978

129. Omerović (Behadil) Adil 1979

130. Omerović (Nurko) Musa 1962

131. Omerović (Selim) Muhamed 1965

132. Orlović (Sulejman) Muvaz 1978

133. Osmanović (Atif) Edhem 1951

134. Osmanović (Atif) Junuz 1954

135. Osmanović (Nezir) Nelvir 1976

136. Osmanović (Selman) Jakub 1976

137. Osmanović (Selman) Mujo 1978

138. Osmanović (Sulejman) Selman 1937

139. Osmić (Asim) Aziz 1975

140. Palalić (Jusuf) Hariz 1974

141. Pašić (Mujo) Muamer 1978

142. Pašić (Mujo) Muhamed 1976

143. Pejmanović (Alija) Refik 1956

144. Rahmić (Hilmo) Suljo 1933

145. Redžić (Redžo) Resul 1973

146. Salihović (Bekir) Salko 1971

147. Salihović (Hasib) Hasan 1951

148. Salihović (Ibrahim) Izet 1975

149. Salihović (Ibrahim) Mirzet 1973

150. Salihović (Ismet) Mirzet 1971

151. Salihović (Mehan) Avdija 1956

152. Salihović (Redžep) Rešid 1975

153. Salkić (Ahmo) Omer 1970

154. Salkić (Ahmo) Refik 1976

155. Salkić (Omer) Sevdahet 1975

156. Sejmenović (Nusret) Ismet 1957

157. Selimović (Hasan) Nermin 1976

158. Selimović (Hasan) Samir 1972

159. Sinanović (Idriz) Bakir 1971

160. Smajić (Abdurahman) Aziz 1963

161. Smajić (Rašid) Meho 1920

162. Smajić (Salih) Adil 1937

163. Smajlović (Rasim) Nusret 1973

164. Sulejmanović (Azem) Nedim 1976

165. Sulejmanović (Suljkan) Avdulah 1956

166. Suljić (Alija) Teufik 1966

167. Suljić (Rešo) Sadet 1979

168. Suljić (Rešo) Safet 1975

169. Suljić (Suljo) Ohran 1943

170. Šiljković (Bajro) Kemal 1959

171. Tabaković (Ahmo) Sead 1974

172. Tabaković (Alija) Ahmo 1939

173. Turković (Mehmed) Mahmut 1945

174. Tursunović (Jusuf) Faruk 1961

175. Varnica (Mehmed) Nesib 1974

Agencija Patria

Show More

Related Articles

Back to top button
Close
Close