-TopSLIDEBiHPolitika

“Slobodna Bosna” otkriva: Osmorka napravila novi veliki ustupak HDZ-u, iz sporazuma izbačen “Briselski sporazum” i ubačena “kolektivna prava” i reforma izbora članova Predsjedništva BiH!

“SLOBODNA BOSNA” OTKRIVA: Osmorka napravila novi veliki ustupak HDZ-u, iz sporazuma izbačen “Briselski sporazum” i ubačena “kolektivna prava” i reforma izbora članova Predsjedništva BiH!

Sporazum koji je danas objavljen na zvaničnoj stranici HDZ-a u putpunosti, od slova do slova, od zareza do zareza, je identičan sporazumu koji se u medijima pojavio prije osam dana i kojeg je Konaković okarakterisao kao “bajat”. Izuzev na dva mjesta.

Nakon sastanka delegacija Osmorke i HDZ-a u prostorijama Socijaldemokratske partije BiH 21. novembra, sarajevski portal “Patria” objavio je “Smjernice, načela i ciljevi u izvršnoj i zakonodavnoj vlasti za razdoblje 2022.-2026. godine”.

Isti dan najavljeno je potpisivanje sporazuma za 25. novembar u Sarajevu, odnosno na Dan državnosti BiH. Međutim, ubrzo je došlo do određenih nesuglasica, potpisivanje sporazuma je odgođeno, a konkretne informacije o razlozima nisu objelodanjene.

Javnost je primjetila određene manjkavosti sporazuma kao i činjenicu da on u dobroj mjeri ide na ruku HDZ-u, o čemu je Slobodna Bosna već pisala.

Istog dana, 21. novembra, lider Naroda i pravde Elmedin Konaković je izjavio za Avaz da je “sporazum koji se pojavio u medijima bajat”.

U narednim danima je u više navrata poručeno iz SDP-a i drugih stranaka Osmorke da se i dalje pregovara o Sporazumu i da se rješavaju tehnički detalji sporazuma. Noć pred potpisivanje sporazuma, dakle sinoć, lider SDP-a Nermin Nikšić je za Televiziju Sarajevo izjavio da su “upravo sve završili” i “prošli kroz konačnu verziju sporazuma”:

Na pitanje novinara, o čemu se konkretno razgovaralo u Mostaru, Nikšić je sinoć rekao:

“Zato što se sporazum razmjenjivao mailovima, čas mi njima, čas oni nama, jedna dopuna pa druga, danas smo sjeli, prošli kroz ovu zadnju verziju, usluglasili i potpisali svaku stranicu, tako da taj sporazum sutra bude isprintan i pripremljen za potpis u državnom parlamentu.”

Prethodnih osam dana se često u medijima spominjala stavka iz sporazuma koja sadrži Briselski sporazum koji je Dragan Čović odbio da potpiše. Čak štaviše, Čović je tada potpuno odbio da razgovara sa liderima drugih političkih partija u Briselu. I ta stavka je bila jedina koja je izazivala nelagode kod zvaničnika HDZ-a. Sa svim drugim su bili izuzetno zadovoljni.

alt

Međutim, nakon današnjeg potpisivanja sporazuma u Sarajevu, a isti objavljen na zvaničnoj stranici HDZ-a, stvari su postale potpuno jasne. Nije se, naime, prethodnih osam dana (od kada je portal Patria objavio sporazum), razgovaralo o bilo čemu drugom osim o udovoljavanju HDZ-u.

Evo i dokaza:

Sporazum koji je danas objavljen na zvaničnoj stranici HDZ-a u putpunosti, od slova do slova, od zareza do zareza, je identičan sporazumu koji se u medijima pojavio prije osam dana i kojeg je Konaković okarakterisao kao “bajat”. Izuzev na dva mjesta.

U ranijoj verziji sporazuma na stranici 2, u poglavlju 1. pod nazivom “EUROATLANSKE INTEGRACIJE“ je pisalo:

“Hitno provođenje Briselskog sporazuma od 12. juna 2022. godine, najkasnije u roku 6 mjeseci od uspostave vlasti na svim razinama, što uključuje provođenje ograničenih ustavnih reformi, usvajanje izmjena i dopuna Izbornog zakona Bosne i Hercegovine u skladu sa presudama Ustavnog suda Bosne i Hercegovine i Evropskog suda za ljudska prava, te primjenu ostalih načela i elemenata predmetnog sporazuma.”

U posljednjoj verziji koja je danas potpisana, iz sporazuma je izbačen Briselski sporazum, a u sporazumu se pojavljuje “zaštita kolektivnih prava” i izmjene izbornog zakonodavstva koje će obuhvatiti Predsjedništvo BiH i Domove naroda:

“Žurno provesti, a najkasnije u roku od šest (6) mjeseci od uspostave vlasti na svim razinama, ograničene promjene Ustava Bosne i Hercegovine i usvojiti izmjene i dopune Izbornog zakona Bosne i Hercegovine sukladno odluci Ustavnog suda Bosne i Hercegovine i presudama Evropskog suda za ljudksa prava. Ova mjera uključuje reformu koja će zaštititi kolektivna prava i individualna prava sukladno Ustavu Bosne i Hercegovine i odluci Ustavnog suda Bosne i Hercegovine sukladno presudama Evropskog suda za ljudska prava (Predsjedništvo Bosne i Hercegovine i domovi naroda).”

U novom sporazumu, na kraju teksta, pojavljuje se i jedna napomena o jeziku sporazuma, a koji su posljedica brojnih kritika da je sporazum pisan u sjedištu HDZ-a i na hrvatskom jeziku. 

“Ovaj dokument “smjernice, načela i ciljevi djelovanja u izvršnoj, zakonodavnoj vlasti za razdoblje 2022. – 2026.” sačinjen je u šest (6) istovjetnih primjeraka, od kojih po dva (2) primjerka na hrvatskom, dva (2) primjerka na bosanskom i dva (2) primjerka na srpskom jeziku”, piše na kraju sporazuma. 

(S. B.)

Tags
Show More

Related Articles

Back to top button
Close
Close