Slijedi povećanje: Budžet Federacije BiH za 2016. godinu iznosit će 2,5 milijardi KM

JELKA MILIĆEVIĆ, ZAMJENICA PREMIJERA FBIH I FEDERALNA MINISTRICA FINANCIJA

Slijedi povećanje: Budžet Federacije BiH za 2016. godinu iznosit će 2,5 milijardi KM

Jedna od novina je da je za financiranje funkcija kantona propisano 51,23 posto, umjesto dosadašnjih 51,48 posto od prihoda s jedinstvenog računa

 

Budžet Federacije BiH za narednu godinu trebao bi iznositi 2,5 milijardi KM, što je povećanje u odnosu na ovogodišnji federalni budžet.

 

To je istakla zamjenica premijera FBiH i federalna ministrica financija Jelka Milićević na današnjoj pres-konferenciji u Vladi Federacije BiH, koja je na sjednici razmatrala Radni tekst budžeta FBiH za 2016. godinu, jer je MMF tražio da Vlada dostavi taj prvi radni materijal.

 

– Za deset posto su veći proračunski prihodi, što znači da se povećavaju prihodi od poreza. Također smo zadovoljni što će se i drugi porezi povećati za tri posto. Vlada se opredijelila na program zapošljavanja i samozapošljavanja i prioritetno ide 50.000 KM – navela je Milićević.

 

Vlada je razmatrala i druga pitanja kao što je trajno zbrinjavanje institucija u Federaciji  to jest određivanje određenih prostora koji će biti u vlasništvu Federacije. O tome će Vlada raspravljati i na narednoj sjednici jer, tvrdi Milićević, tražit će izvore financiranja kao trajne izvore finansiranja i brzu realizaciju tih projekata.

 

– Jedno od pitanja bilo je vezano za primjenu implementacije Zakona o uvezivanju radnog staža, za šta je procijenjeno da će trebati oko 50 miliona KM, a za šta moramo tražiti izvore. U ovom trenutku to ne možemo financirati iz redovitih prihoda – rekla je Milićević.

 

Od 2016. do 2018. godine obveze Federacije po vraćanju  otplata i kamata su u porastu. Ranija zaduženja koja su bila s grejs periodima dolaze na naplatu, te je opredjeljenje Vlade da veoma oprezno ide u bilo kakva zaduženja u ovoj godini.

 

Dodala je da je Vlada utvrđivala politike za financijsku implementaciju u 2016. i to razgovarajući načelno o zadanim kategorijama i o prihodima.

 

U kontekstu izvršenja ovogodišnjeg budžeta navela je da je realizirano s prihodovne strane  65 posto, a rashodovne 63 posto, te je izmiren veliki dio obaveza naslijeđen od prošlog saziva Vlade.

 

Vlada FBiH, koja danas nakon dužeg vremena radi u punom sazivu, je na sjednici razmatrala Prijedlog zakona o izmjenama i dopuni Zakona o pripadnosti javnih prihoda u FBiH, te ga uputila u parlamentarnu proceduru po hitnom postupku.

 

Tom prilikom, kazala je Milićević, s pravom se otvorilo pitanje pripadnosti i raspodjele za sve županije i općine, jer je „rečeno da se to pitanje mora dugoročnije rješavati uz tehničku pomoć međunarodnih konsultanata“.

 

Razlog izmjena i dopuna je taj da se postojeći Zakon o pripadnosti javnih prihoda u FBiH mora usaglasiti sa zahtjevima Ustavnog suda FBiH.

 

Jedna od novina je da je za financiranje funkcija kantona propisano 51,23 posto, umjesto dosadašnjih 51,48 posto od prihoda s jedinstvenog računa.

 

Dodana je i odredba da je za financiranje funkcija Grada Sarajeva namijenjeno 0,25 posto prihoda. Također, promijenjen je s 2,0000 na 1,9658 koeficijent koji odražava posebne potrebe Kantona Sarajevo.

 

– Po dosadašnjem Zakonu Kanton Sarajevo je dio prihoda određivao općinama i Gradu Sarajevo što nije u skladu s Ustavnom FBiH i ostalim zakonima o lokalnoj samoupravi. Sada je u istoj ravni raspodjela, kada dođe do Kantona 0, 25 posto ide na Grad Sarajevo, a umanjen je koeficijent za Kanton Sarajevo za taj iznos. Radi se o direktnoj preraspodjeli unutar Kantona Sarajevo, nekih 6.200.000 KM – objasnila je Milićević.

 

Također, Vlada FBiH je Federalnom parlamentu uputila Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona oi električnoj energiji u FBiH.

 

Jednom od izmjena briše se stav 9. Iz člana 16 Zakona kojim je regulirano da ovlaštenja po osnovu državnog kapitala u postojećim elektroprivrednim društvima i društvima koja nastanu nakon prestrukturiranja elektro-energetskog sektora vrši Ministarstvo. U objašnjenju razloga za izmjenu navedeno je da Zakon o električnoj energiji treba da reguliše samo oblast elektro-energetskog sektora.

 

– Toj odredbi nije mjesto da stoji u Zakonu – zaključila je Milićević na današnjoj pres-konferenciji.

 

(FENA)

Show More

Related Articles

Back to top button
Close
Close