BiHPrivreda

Slabosti u domaćim komercijalnim bankama i dalje prisutne

Nakon propasti dvije banke u Republici Srpskoj, slabosti u komercijalnim bankama u Bosni i Hercegovini nisu u potpunosti riješene.

Prema podacima entitetskih agencija za bankarstvo zaključno sa 30. septembrom 2016. godine dvije banke u Federaciji BiH imale su stopu adekvatnosti kapitala (odnos neto kapitala i ukupnog rizika aktive) ispod zakonom propisanog minimuma od 12 posto.

U međuvremenu, jedna banka izvršila je statusnu promjenu te je pripojena drugoj banci.

Adekvatnog kapitala bankarskog sektora u FBiH, u kojem djeluje 16 banaka, sa 30. 09. 2016. godine iznosila je 16,0%, što je za 0,9 procentnih poena više u odnosu na kraj 2015. godine.

Prosječna stopa adekvatnosti kapitala bankarskog sektora u RS-je u istom periodu bila 16,5% i za 2,39 procentnih poena je veća u odnosu na 31.12.2015. godine.

Od 2014. godine uveden je novi instrument “finansijska poluga” za mjerenje kapitaliziranosti banaka, koja pokazuje mogućnost banke da apsorbuje moguće gubitke kojima je izložena u obavljanju svojih poslovnih aktivnosti.

Banke su, prema odluci, dužne da osiguraju i održavaju stopu finansijske poluge kao dodatnu sigurnosnu i jednostavnu kapitalnu zaštitu najmanje u iznosu od 6%, počev sa stanjem na dan 31. 12. 2015. godine. Stopa finansijske poluge na nivou bankarskog sektora u FBiH na dan 30. 09. 2016. godine iznosila je 9,8%, a u bankarskom sektoru RS 9,5%.

Na slabosti u nekim domaćim komercijalnim bankama upozoravao je u svojim izvještajima i MMF, koji je, između ostalog, polovinom 2016. godine zatražio i nezavisnu reviziju devet najbrže rastućih banaka u BiH, a koja će poslužiti regulatorima u njihovim aktivnostima nadgledanja bankarskog sektora.

Takođe i guverner Centralne banke BiH Senad Softić izjavio je prije nekoliko dana da je finansijski sistem stabilan i dobro funkcioniše, ali da postoje problemi u pojedinim komercijalnim bankama u BiH.

U međuvremenu, u ovom trenutku najugroženija banka u sistemu Vakufska banka pokušat će povećati kapital emisijom dionica putem javne ponude.

Na Skupštini dioničara koja je zakazana za 6. februar predviđeno je donošenje odluke o emisiji prioritetnih nekumulativnih dionica javnom ponudom i povećanju dioničkog kapitala putem 10. emisije prioritetnih nekumulativnih dionica.

B. SIMIĆ

Indikator

Tags
Show More

Related Articles

Back to top button
Close
Close