Skupština Ljekarske komore FBiH u Zenici

Godišnja Skupština Ljekarske komore FBiH održana je, u subotu, u Zenici. Pored redovnih tačaka dnevnog reda, izbora radnih tijela, razmatrani su i Izvještaji o radu Ljekarske komore FBiH, Nadzornog odbora, Plan rada i Finansijski plan za tekuću godinu, te formirana Komisija za pregovore sa Komorom doktora medicine RS za formiranje komore na nivou Bosne i Hercegovine.

O potrebama, vizijama i daljim programskim orijentacijama Ljekarske komore FBiH, govorio je predsjednik Ljekarske komore FBiH Harun Drljević, istakavši potrebu predstavljanja interesa ljekara u svim institucijama, što dosada nije bio slučaj, participiranja ljekara u donošenju srodnih zakona, jačanja zakonskih ingerencija Ljekarske komore, zaštiti od nestanka ljekarskog korpusa, usljed odlaska u zemlje EU… poboljšanja socijalnog stanja ljekara i podržavanja rada Sindikata u kreiranju novog kolektivnog ugovora, ali bez uplitanja Sindikata u rad Komore, uspostavljanju bolje komunikacije sa Udruženjem ljekara Evrope, završetku jedinstvenog registra ljekara, što je jedan od prvih prioriteta Ljekarske komore i obaveznom osiguranju ljekara, u čiji proces je već započela Komora i jedinstvenom pristupu edukaciji.

Podršku radu Ljekarske komore koja je održala drugu godišnju Skupštinu u Zenici izrazili su premijer Fikret Plevljak i ministrica zdravstva Senka Balorda. Po riječima Drljevića, ministrica Balorda je jedna od organizatorica formiranja Ljekarske komore, a i danas u funkciji ministrice zdravstva podržana rad Ljekarske komore FBiH.

www.magazinplus.eu – Pres služba ZDK

Show More

Related Articles

Back to top button
Close
Close