Sindikat ZDK: Jasne procedure izmjene kolektivnih ugovora

Kolektivnim ugovorima jasno su propisane procedure za njegove izmjene i dopune,ukazuju u Sindikatu Zeničko dobojskog kantona,povodom najave kantonalnog premijera Fikreta Plevljaka da je neophodno doći do novih,realno provodivih ugovora.

-Samo socijalni partneri,potpisnici Kolektivnih ugovora mogu mijenjati neku od odredbi pa i onu o visini plaća i naknada,podsjetio je Mirnes Isaković,predsjednik Sindikata ZDK.

Prema njegovima riječima, Sindikat nije upoznat sa održavanjem sastanka čiji je sutra domaćin ZDK po pitanju kolektivnih ugovora.

-Na pitanje kako rješavati ovu problematiku,Isaković je ukazao,da je na aktuelne kolektivne ugovora moguće donijeti anekse,kojim se zamrzavaju dostignuti iznosi plata na određeni period,što automatski znači da nema novih tužbi.

Što se tiče do sada podnesenih tužbenih zahtjeva,njih je moguće rješavati u postupku vansudske nagodbe,ukazao je Isaković.

Sličan stav iznio je u izjavi za RTV Zenica i Dževad Hadžić,predsjednik Sindikata srednjeg obrazovanja,s tim da je pitanje podnesenih tužbenih zahtjeva prepustio sudovima,čije se presude,kako je rekao,moraju poštivati.

Premijer ZDK,Fikret Plevljak,najavio je da će ZDK 4. decembra tekuće godine biti domaćin sastanka predstavnika svih 10 kantona u Federaciji na temu kolektivnih ugovora,istakavši da neke procjene govore kako je ukupna visina tužbenih zahtjeva u ZDK, zbog neprovođenja odredbi kolektivnih ugovora, oko 120 miliona konvertibilnih maraka.

rtvze.ba

Show More

Related Articles

Back to top button
Close
Close