Sindikalna organizacija Univerzitet u Zenici: Grubo kršenje zakona na Univerzitetu u Zenici

Sindikalna organizacija Univerzitet u Zenici, Zenica: Saopštenje

Poštovani,
U cilju zaštite zakonitosti i transparentnosti rada JU Univerzitet u Zenici, Sindikalni odbor Sindikalne organizacije Univerzitet u Zenici na svojoj sjednici održanoj 14. 01. 2012. godine, donio je zaključak da se informiše javnost o
slijedećem:

Svjedoci smo duže vrijeme grubom kršenju radnih, akademskih i ljudskih prava našeg člana dr. Edina Berberovića, zaposlenika Mašinskog fakulteta u Zenici, što su utvrdili nadležni organi koji su izdali konačna rješenja Mašinskom fakultetu i Univerzitetu u Zenici, koja nisu ispoštovana. U postupku su učestvovali prosvjetni inspektori ZDK, Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta ZDK, Ministarstvo finansija ZDK, Ombudsmeni za ljudska prava
BiH, Helsinški komitet za ljudska prava BiH, Transparency International BiH, te Kantonalni sud u Zenici.

Ovi organi su utvrdili slijedeće: dr. Berberoviću se oduzima pravo na rad i napredovanje u skladu sa zakonom;
Univerzitet u Zenici nije proveo rješenja kantonalnog prosvjetnog inspektora i Ministarstva za obrazovanje kojima je Univerzitetu naloženo da provede konkursnu proceduru za izbor dr. Berberovića u akademsko zvanje na Mašinskom fakultetu; dr. Berberoviću nije dozvoljeno da radi svoj posao, a na njegovom radnom mjestu su angažovani drugi izvršioci; dekan Mašinskog fakulteta prof. dr. Nagib Neimarlija i prodekan prof. dr. Nedim Hodžić su svojim
postupanjem prouzrokovali da se budžetska sredstva utroše za svrhe za koje nije izvršena usluga; vrši se nelegalna koncentracija opterećenja imenovanog dekana i prodekana preko duple norme propisane Standardima i normativima
FBiH; Univerzitet je ignorisao obavezujuću Preporuku Ombudsmena za ljudska prava BiH br. P-128/12 od 10.07.2012. godine kojom je utvrđena diskriminacija prema dr. Berberoviću.

Posebno ističemo da je Kantonalni sud u Zenici u dvije pravosnažne presude, br. 040U00424812U od 03.07.2012. godine i br. 040U00467812U od 10.10.2012. godine, naložio organima Univerziteta da se moraju provesti zakonske obaveze. Sudske presude nisu izvršene, što predstavlja krivično djelo i ne smije se tolerisati.

Sindikat oštro osuđuje diskriminaciju i grubo kršenje zakona na Univerzitetu u Zenici i pozivamo nadležne organe da po službenoj dužnosti hitno pokrenu sve zakonske mjere protiv nosilaca nezakonitih aktivnosti na Mašinskom
fakultetu i Univerzitetu u Zenici, a posebno zbog neizvršavanja pravosnažnih sudskih odluka i obavezujuće preporuke Ombudsmena za ljudska prava BiH. Kao dokaz osnovanosti pozivamo se na akte institucija:

1. Presude Kantonalnog suda u Zenici od 03.07.2012. i 10.10.2012. godine
2. Rješenja Inspektora za obrazovanje ZDK od 07.12.2011. i 25.04.2012., i Zaključak o dozvoli izvršenja od 17.10.2012. godine
3. Rješenja Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport Ze-do kantona od 29.12.2011., 12.06.2012. i 01.11.2012. godine
4. Zapisnik Ministarstva finansija ZDK o nadzoru rada Univerziteta od 25.04.2012. godine
5. Preporuke Helsinškog komiteta za ljudska prava BiH od 14.05.2012.i 13.07.2012.godine
6. Preporuka Ombudsmena za ljudska prava BiH od 10.07.2012. godine
7. Dopisi Transparency International BiH od 12.11.2012., 12.11.2012. i 29.11.2012.godine.

S poštovanjem,

Sindikalni odbor
Sindikalne organizacije Univerzitet u Zenici

Show More

Related Articles

Back to top button
Close
Close