Općinska kapitalna ulaganja u 2013.

Na 3. sjednici Općinskog vijeća Visoko  (2.2.2013. godine) će se razmatrati i usvajati, između ostalog, kapitalna ulaganja u cestovnu i vodovodnu, te kanalizacionu infrastrukturu.

Prijedlozi:

P R O G R A M kapitalnih ulaganja u cestovnu infrastrukturu iz budžeta Općine Visoko za 2013. godinu

I

I. Ugovoreni i započeti projekti

1. Rekonstrukcija ulice 25. april         16.544,57 KM
2. Asfaltiranje puta Vrblje                   36.034,83 KM
3. Rekonstrukcija puta Ginje-Dvor  98.824,05 KM
Ukupno-I 151.403,45 KM

II. Ugovoreni projekti

1. Veza ulice III sa ul. Rašidovića                     29.232.30 KM
2. Klizište Carica                                                       59.498,20 KM
3. Ulice u naselju Helena, T. Polje                      51.197,94 KM
4. Rekonstrukcija ceste T.polje el. Prokopi 20.000,00 KM
Ukupno-II 159.928,44 KM

III. Okončan tender ( cijene najpovoljnijeg ponuđača)

1. Rekonstrukcija ul. Bare                     14.571,41 KM
2. Rekonstrukcija ul. Varoška              7.336,92 KM
3. Rekonstrukcija puta Dobrinje Grab 38.845,05 KM
4. Rekonstrukcija ulice Bešlagića       11.361,25 KM
5. Rekonstrukcija puta Sige-Troholj 13.601,25 KM
Ukupno-III 85.715,88 KM

IV. Projekti koji nisu ugovoreni

1. Rekonstrukcija ceste Džindići-Kondžil        32.000,00 KM
2. Rekonstrukcija ceste Ĉekrekĉije-sufinans. 37.000,00 KM
3. Rekonstrukcija ceste Radovlje-Tujlići suf. 22.000,00 KM
4. Ul.Klisa-projekat sanacije klizišta                  20.000,00 KM
5. Nova ulica Luke-projekat                                   33.500,00 KM
Ukupno-IV 144.500,00 KM

V. Novi projekti

1. Rekonstrukcija ulice Rašidovića 93.080,28 KM
Ukupno-V 93.080,28 KM

UkupnoI+II+III+IV+V 634.628,05 KM

II

Nosilac aktivnosti na realizaciji Programa kapitalnih ulaganja u cestovnu infrastrukturu (ceste i mostovi) je Općina Visoko, Služba za prostorno uređenje, imovinsko – pravne, geodetske, stambeno – komunalne poslove i zaštitu okoline.

III

Ovaj Program objavit će se u «Službenom glasniku Općine Visoko»

PREDSJEDAVAJUĆA
Općinskog vijeća Visoko
Mirela Bukva Mateša

P R O G R A M kapitalnih ulaganja u vodovodnu i kanalizacionu infrastrukturu iz budžeta Općine Visoko za 2013. godinu

I

I. Projekti koji nisu ugovoreni

1. Donje T. Polje rekonstrukcija gradske vod. mreže   30.000,00 KM
2. MZ Vratnica izgradnja kanalizacije                                20.000,00 KM
3. Sufinansiranje dodatno projekta – vodovod «Tutnjevac» Zimča
22.000,00 KM
4. Rekonstrukcija vodovoda Ramadanovci                     10.000,00 KM
(sredstava za nabavku vodovodnih cijevi)
5. Rekonstrukcija vodovoda Hlapčevići                          50.000,00 KM
(nema projekta)
6. Podrška izgradnji prstena u poslovnoj zoni-ugovoreno 90.371,95 KM
7. Ucjevljenje potoka MZ Željeznička stanica                         25.000,00 KM
(dva kraka Taukčići i Ravne)
8. Kanalizacija Huskići-B. Mahala                                                 10.000,00 KM
(potreban materijal)
9. Kanalizacija u naselju Vrblje – nastavak –  8.000,00 KM

Ukupno-I 265.371,95 KM

II

Nosilac aktivnosti na realizaciji Programa kapitalnih ulaganja u vodovodnu i kanalizacionu infrastrukturu je Općina Visoko, Služba za prostorno uređenje, imovinsko – pravne, geodetske, stambeno – komunalne poslove i zaštitu okoline.

III

Ovaj Program objavit će se u «Službenom glasniku Općine Visoko»
PREDSJEDAVAJUĆA
Općinskog vijeća Visoko
Mirela Bukva Mateša

www.magazinplus.eu

Show More

Related Articles

Back to top button
Close
Close