SFF: Odabrani učesnici programa Talents Sarajevo 2015.

Talenti Sarajevo 2015. ugostit će perspektivne glumce, režisere, direktore fotografije, filmske kritičare, producente i scenariste iz Jugoistočne Evrope i Južnog KAVKAZA. Njih ukupno 71 učestvovaće u sedmici predavanja, panel diskusija interaktivnih, treninga te sadržaja namijenjenih njihovom profesionalnom umrežavanju.

Obrazovna platforma Sarajevo Film Festivala, nastala sa ciljem povezivanja mladih filmskih autora iz Jugoistočne Evrope i Južnog KAVKAZA, osnovana je 2007. godine u SARADNJI sa Međunarodnim filmskim festivalom u Berlinu i programom Berlinale talente.

Šestodnevni program, posebno osmišljen i namijenjen regionalnim filmskim nadama, kao i Prisustvo renomiranih filmskih strucnjaka u svojstvu mentora i predavača talente Sarajeva, razlog su evidentnog porasta Interesi talenata for participation u programu. O tome najbolje svjedoci rekordan broj pristiglih aplikacija na konkurs – 320. Od zastupljenih polja djelovanja, u najbrojnije aplikante spadaju režiseri sa 164 pristigle prijave.

Više informacija možete Pronaći ovdje

Show More

Related Articles

Back to top button
Close
Close