Šešelj od Haga traži 12 miliona eura!

Lider SRS Vojislav Šešelj zatražio je od Haškog tribunala naknadu štete u iznosu od 12 miliona eura, saopšteno je iz Haga.

Kako se navodi u saopštenju, Šešelj traži odštetu zbog, kako je naveo, neosnovanog pritvora pošto je u pritvorskog jedinici tog suda već 11 i po godina.

Šešelj je, u zahtjevu Tribunalu podnesenom 10. juna, podsjetio da se 24. februara 2003. godine dobrovoljno predao Međunarodnom sudu u Hagu i da je od tada u pritvoru u Sheveningenu.

Pozivajući se na Međunarodni pakt o građanskim i političkim pravima, Evropsku konvenciju za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda, protokol sedam te Konvencije, Rimski statut Međunarodnog krivičnog suda, on je naveo da bi bilo “krajnje nevjerovatno da međunarodni standardi… ne važe ili se ne primjenjuju u MKSJ”.

Šešelj je stoga zatražio da naknadu štete “zbog izgubljene zarade, neiskorištenih prava iz radnog odnosa, izgubljenih doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje, troškova posjeta članova porodice, troškova boravka u pritvoru i svega što slijedi kao materijalna i nematerijalna šteta”, navedeno je u podnesku.

Lider radikala je istakao da trpi i indirektnu štetu zbog nemogućnosti rada i zarađivanja, da su mu povrijeđeni ugled i čast, kao i da “zbog trajnog oštećenja zdravlja tokom 135 mjeseci pritvora ima pravo na novčanu naknadu u obliku novčane doživotne rente”.

Podsjećajući da je u Hag otišao s mjesta poslanika u Skupštini Srbije, što bi, kako je naveo, bio sve do sada da nije u pritvoru, on je izračunao da bi za 11 i po godina zaradio 210.245 eura bruto plate s paušalom, a na ime dnevnica još 11.927 eura.

Šešelj je izračunao i da troškovi posjeta članova njegove porodice iznose 502.067 eura, a posjeta članova SRS, pravnih savjetnika i porodičnih prijatelja ukupno 121.257,50 eura.

Troškovi njegovog boravka u pritvoru iznose, prema Šešeljevoj računici, 138.900 eura za nabavku hrane, pića i telefonske razgovore.

Zbog trajnog oštećenja zdravlja, Šešelj je procijenio da doživotna renta od 2.000 eura mjesečno treba ukupno da iznosi 280.800 eura.

Naknada za povrede časti i širenje neistinitih navoda trebalo bi, prema njegovoj računici, da bude 675.000 eura.
Kao naknadu za duševne bolove, Šešelj je zatražio 5.150.000 eura, za fizičke bolove zbog zdravstvenog stanja još 470.000 eura, a za pretrpljeni strah 337.933 eura.

On je naveo da su troškovi odbrane iznosili 3.941.561 eura i da bi naknada nematerijalne štete za članove njegovog domaćinstva trebalo da bude 310.309, 50 eura.

Avaz

Show More

Related Articles

Back to top button
Close
Close