Servisne informacje za 27.11.2013. iz JKP Visočica

Vodosnabdjevanje uredno. Danas u 08:00 h poćinjemo sa testiranjem bunara na izvorištu „Vrutak“, a sve u sklopu hidrogeoloških istraživanaja. Jkp „Visočica“ Visoko radi na ugrađivanju pumpnog postrojenja BV-3 sa svim fazama rada. A nastavljamo sa planskim radovima onoliko koliko nam vremenske prilike dozvole i to: radovi u u ulici Rašidovića, kao i radovi na pješačkoj stazi i izgradnji drenažnog kanala na izvorištu „Vrutak“.

Kanalizacioni sistem normalno funkcioniše. Pozivamo sve korisnike da izvrše utopljavanje vodomjernih šahtova, kućnih instalacija. Također upozoravamo da izvrše ispuštanje vode iz cijevi u objektima gdje niko ne stanuje kako ne bi došlo do pucanja istih i plavljenja objekata.

Poštovani korisnici, Jkp „Visočica“ je spremna za zimske uslove eksploatacije vodovodnog i kanalizacionog sistema, korisnici pripremite i Vi vaše kućne istalacije.

Odvoz smeća

Danas je planiran odvoz za slijedeće ulice: Dr.Džanovića, Hazima Dedića, Hamdije Kreševljakovića, Dahirovac, Donja Mahala, Islamovića, Donje Rosulje, Čabaravdića, Braće Zečevića, Matrakčijina, Burića-Njegovića, Delahmetovića, Šadrvan, Hadžihasanova, Skopljaka, Pinjagića, Branilaca, D.T.Polje, Gornje Moštre, Donje Moštre, Radinovići, Okolišće.

Čišćenje ulica

Čišćenje ulica se obavlja po planu i programu za slijedeće ulice: Kožarski most, Kraljevac, Kralja Tvrtka, Mule Hodžića, Podvisoki I, Tabhanska, Branilaca, Musala, Čekrekčijina, Stari most, Kadije Uvejsa, Gornje Rosulje, Srajevska, raskrsnica Ciglana – most.
Ručno čišćenje: Zanatski, šetalište, Tabhana, prilazni put MSŠ H.Šabanović, Džamijska, Vema i zgrada IGM-a, Dr.Džananovića, Hazima Dedića, Hamdije Kreševljakovića, Dahirovac, Donja Mahala, Islamovića, Donje Rosulje, Čabaravdića, Braće Zečevića, Matrakčijina, Burića-Njegovića, Delahmetovića, Šadrvan, Hadžihasanova, Skopljaka, Pinjagića, Bare, Dvorana + P, Dr.Džananovića, Alagića, Klisa, Potok, Džamijska.

www.magazinplus.eu – JKP Visočica Visoko

Show More

Related Articles

Back to top button
Close
Close