Servisne informacje za 14.01.2014. iz JKP Visočica

Vodosnabdjevanje uredno. Nastavljamo sa planskim radovima na izvorištu „Vrutak“, u ulici Rašidovića, zatim detekcija i sanacija kvarova, ažuriranje evidencije korisnika, kao i isključenja sa vododvodne mereže onih korisnika koji ne plaćaju komunalne usluge.

Kanalizacioni sistem normalno funkcioniše, bile su dvije intervencije na kanlizacionom sistemu u ulici Skopljaka i Kralja Tvrtka. Danas će se izvršiti još jedna intervencija u ulici Potok u ranim jutarnjim satima.

Odvoz smeća

Danas je planiran odvoz za slijedeće ulice:
Podvisoki, Podklisa, Klisa, Podkriž, Kadića, Sinanagića, Varoška, Moštrina, Zanatski centar, Prijeko, Bijela džamija, Bulaklina, Jevrejska, Salihbegovića, Oruča, Perendina, Šahinovića, Tabhanska, saračica, Ibrahima Hodžića, Kadije Uvejsa, Ozrakovići, Čajengradska, Sarajevska.

Čišćenje ulica

Ručno čišćenje ulica i pješačkih staza:
Čišćenje ulica se obavlja po planu i programu za slijedeće ulice: Podvisoki, Mule Hodžića, Sebilj, Kralja Tvrtka, Kraljevac, G.Rosulje, Branilaca, Kadije Uvejsa, Ibrahima Hodžića, Sarajevska, Alije Izetbegovića, Tabhanska, Čaršijska, Zanatski centar, prilazi osnovnim i srednjim školama, prilaz Gimnaziji, prilaz Samostanu, plato Vema, Luke I, II, III, IV, Aleja šehida Resula, Novo naselje.

www.magazinplus.eu – JKP Visočica Visoko

Show More

Related Articles

Back to top button
Close
Close