Servisne informacje za 04.02.2014. iz JKP Visočica

Vodosnabdjevanje uredno. Nastavljamo sa planskim aktivnostima: na izvorištu “Vrutak”, u ulici Pinjagića, kao i poslovnoj zoni Ozrakovići. Akcija isključenja je u toku, više ekipa je na terenu, pozivamo korisnike da izmire svoje obaveze, kako ne bi došlo do isključenja sa vodovodne mreže.
Kanalizacioni sistem normalno funkcioniše.

Odvoz smeća

Danas je planiran odvoz za slijedeće ulice:

Podvisoki, Podklisa, Klisa, Podkriž, Kadića, Sinanagića, Varoška, Moštrina, Zanatski centar, Prijeko, Bijela džamija, Bulaklina, Jevrejska, Salihbegovića, Oruča, Perendina, Šahinovića, Tabhanska, saračica, Ibrahima Hodžića, Kadije Uvejsa, Ozrakovići, Čajengradska, Sarajevska.

Čišćenje ulica

Ručno čišćenje ulica i pješačkih staza:

Čišćenje ulica se obavlja po planu i programu za slijedeće ulice: Podvisoki, Mule Hodžića, Sebilj, Kralja Tvrtka, Kraljevac, G.Rosulje, Branilaca, Kadije Uvejsa, Ibrahima Hodžića, Sarajevska, Alije Izetbegovića, Tabhanska, Čaršijska, Zanatski centar, prilazi osnovnim i srednjim školama, prilaz Gimnaziji, prilaz Samostanu, plato Vema, Luke I, II, III, IV, Aleja šehida Resula, Novo naselje.

www.magazinplus.eu – JKP Visočica Visoko

Show More

Related Articles

Back to top button
Close
Close