Servisne informacije za 22.07.2014. iz JKP Visoko

Vodosnabdjevanje uredno. Nastavljamo sa planskim radovima na više lokaliteta i više vrsta poslov, sve se obavlja planiranom dinamikom.
Moguće je da dođe do prekida u vodosnabdjevanje naselja Arnautovići, Mulići, Bosnići, s tim da ćemo blagovremeno obavjestiti u koliko sati će doći do prekida kada budu obavljen sve pripremne radnje, kako bi prekid trajo što kraće, a sve zbog naših korisnika.

Kanalizacioni sistem normalno funkcioniše.

Odvoz smeća

Danas je planiran odvoz za slijedeće ulice:
Podvisoki, Podklisa, Klisa, Podkriž, Kadića, Sinanagića, Varoška, Moštrina, Zanatski centar, Prijeko, Bijela džamija, Bulaklina, Jevrejska, Salihbegovića, Oruča, Perendina, Šahinovića, Tabhanska, saračica, Ibrahima Hodžića, Kadije Uvejsa, Ozrakovići, Čajengradska, Sarajevska.

Čišćenje ulica

Ručno čišćenje ulica i pješačkih staza:
Čišćenje ulica se obavlja po planu i programu za slijedeće ulice: Podvisoki, Mule Hodžića, Sebilj, Kralja Tvrtka, Kraljevac, G.Rosulje, Branilaca, Kadije Uvejsa, Ibrahima Hodžića, Sarajevska, Alije Izetbegovića, Tabhanska, Čaršijska, Zanatski centar, prilazi osnovnim i srednjim školama, prilaz Gimnaziji, prilaz Samostanu, plato Vema, Luke I, II, III, IV, Aleja šehida Resula, Novo naselje.

www.magazinplus.eu – JKP Visočica

Show More

Related Articles

Back to top button
Close
Close