Senaid Zajimović, novi-stari direktor Vakufske direkcije IZ-a u BiH: U RS-u i na džamijske hareme porez

Na prednovogodišnjoj sjednici Skupštine Međureligijskog vijeća novinarima je najviše u uhu ostala izjava predsjednika Jevrejske zajednice u BiH Jakoba Fincija, koji je rekao da BiH može ući u Evropu bez zakona o Sejdić – Finciju, ali bez zakona o restituciji ne može.

Oslobođenje

To je bila još jedna prilika da predstavnici svih vjerskih zajednica u BiH ponove kako neće prestati insistirati na donošenju zakona o restituciji, što nam potvrđuje i mr. Senaid Zajimović, na prošloj sjednici Rijaseta IZ-a predložen za ponovnog direktora Vakufske direkcije, o čemu će konačnu riječ dati Sabor IZ-a.

A dio priče o zakonu o restituciji su i neki baščaršijski dućani, koji su, na osnovu svojevremene odluke Općinskog vijeća Stari Grad, prešli u privatno vlasništvo.

“Prvostepenom sudskom presudom je to poništeno. U istom paketu su još dva slučaja i bez obzira na pravo žalbe, uvjeren sam da ćemo uspjeti vratiti te dućane. Još je aktivan Zakon o prometu nekretnina, koji je zabranio taj promet do donošenja zakona o restituciji, i na osnovu kojeg smo i dobili prvostepenu presudu”, ističe mr. Zajimović, naglašavajući da BiH, što se tiče restitucije, više nema šta čekati.

IZ traži 446 stanova

“Sve vjerske zajednice se slažu oko ovog pitanja, pa smo prihvatili i to da se zakon primjenjuje na oduzeto od 1945. godine”, kaže Zajimović, koji je na prednovogodišnjoj sjednici Rijaseta podnio i izvještaj o aktivnostima i mjerama što ih poduzima IZ i oko nedavno usvojenog Zakona o stvarnim pravima, čija primjena počinje u februaru. “Mi ćemo sada moći nekretnine, na koje smo imali samo pravo korištenja, uknjižiti kao svoje vlasništvo, ali Zakon nastavlja zabranu prometovanja nacionalizirane imovine kao što je to radio i Zakon o prometu nepokretnosti koji će stupanjem na snagu ovog zakona prestati da se primjenjuje”, ističe Zajimović, ne krijući zadovoljstvo zbog 17. decembra, na Predstavničkom domu, izglasanog Zakona o zamjenskim stanovima. “Ukoliko ga usvoji i Dom naroda, nepravda vezana za prodate nacionalizirane stanove će djelimično biti otklonjena”, smatra Zajimović, napominjući da je Islamskoj zajednici oduzeto 446 stanova.

Na koji način bi bio primjenjivan Zakon o zamjenskim stanovima? Prvo bi se ponudio izvorni stan, a ako nije moguće, onda se nudi zamjenski na nekoj drugoj lokaciji na teritoriji grada. Ne može li ni to, onda bi Vlada FBiH izgradila na nekoj od dostupnih parcela u gradu Sarajevu objekat za ovu svrhu. IZ je, također, angažovan i oko primjene Zakona o porezu na nepokretnost u RS-u, koji predviđa plaćanje poreza na sve što ne služi isključivo u vjerske svrhe. “No, tim je zakonom ono što se koristi u vjerske svrhe ograničeno na džamiju i na dio harema. Čak se u nekim mjestima i na harem treba plaćati porez. Od ministra finansija RS-a smo tražili pravo da sami odredimo koja imovina služi isključivo u vjerske svrhe i dostavili smo mu odluku Rijaseta o tome. Očekujemo razumijevanje”, kaže mr. Zajimović.

Visoka stopa poreza, odoka

“Porez se kreće od 0,05 do čak 0,5 posto, što je visoka stopa. Osim toga, prepušteno je lokalnim upravama da one određuju koliko će naplatiti poreza, pa tako, ako je lokalna uprava, recimo, savjesnija, neki medžlis plaća manje, a negdje se moraju izdvojiti ogromne cifre novca za nekorištenu imovinu IZ-a”, ističe Zajimović, podsjećajući i na to da je IZ angažovan i oko kontroverznog Zakona o premjeru i katastru. Njegovi stručni timovi prisustvuju izlaganjima na terenu. “Veliki je problem vezan za sastav komisija koje vrše premjer i u kojima bi, tamo gdje ima više bošnjačkog ili hrvatskog naroda, jedan član komisije obavezno morao biti Bošnjak, odnosno Hrvat. To se ne poštuje, a problem je i u tome što se vrlo vjerovatno može desiti da se na premjeravanju nečije nekretnine ne pojavi vlasnik, pa da trenutni posjednik postane vlasnik te imovine. Na web stranici Rijaseta donosimo obavijesti o tome kada se vrši premjer nekog zemljišta”, podsjeća mr. Zajimović.

I Zakon o grebljima i o pogrebnim djelatnostima, donijet u RS-u, ukoliko ne bude proglašen neustavnim, štetan je za vjerske zajednice, smatra sagovornik, napominjući da član 6 tog zakona dozvoljava lokalnim vlastima da one određuju izgled pogrebnog spomenika, tekst, vjerski obred. “Čim objave tekst ovog zakona u Službenim novinama, predat ćemo apelaciju Ustavnom sudu. Zakon je u suprotnosti s mnogim međunarodnim konvencijama i sa Zakonom o položaju vjerskih zajednica. Ne bude li proglašen neustavnim, idemo u Strasbourg”, upozorava mr. Senaid Zajimović.

Show More

Related Articles

Back to top button
Close
Close