LifestyleLjubav i sex

Seksualnost: O moralnom i nemoralnom koitusu

Piše: Milan Balinda

Bez autorskih prava.

Ovaj tekst se može slobodno distribuirati u bilo kojoj formi. Jedini uslov je da se tekst ne menja i da autor bude potpisan. Autor bi takođe, zbog svoje taštine, voleo da bude obavešten o svakom objavljivanju, kao što bi zahvalio na svim dobronamernim, a  valjda i zlonamernim, komentarima.

milan1che@yahoo.com

Bog (ili njegov pisar kao što je bio Mojsije i mnogi drugi) prvobitno nam je naložio da se razmnožavamo a potom je delimično promenio mišljenje, da bi tim činom promene uveo disciplinu seksualnog morala. Tehnika razmnožavanja, kao što nam je poznato, nametnuta nam je od samog Stvaraoca. Upotreba te primitivne tehnike datira od pamtiveka i još od ranije. Koliko god da se u poslednje vreme trudimo, još nismo usavršili elegantnu metodu za razmnožavanje u laboratorijama, mada je jedan takav slučaj poznat u istoriji.

Nije neophodno da u ovom traktatu prikazujemo istoriju seksualnog morala, ili da navedemo primere iz te istorije, podrazumevajući da svi koji su u stanju da ovo čitaju, ili slušaju, već imaju nekih osnovnih znanja po tom pitanju. Samo da napomenemo ekstremne pozicije, a to su da je: svaki seks je nemoralan (kaluđerice) i da bilo koji seks je moralan (razvratnici). Naše je mišljenje da je seks u osnovi moralan osim u jednoj svojoj formi: loš seks je nemoralan!

Bilo da je to uradio Bog ili se uradilo samo po sebi, forma razmnožavanja putem seksualnih odnosa je jedini dokaz da Stvaralac postoji, ili da je postojao, i to mogu potvrditi svi oni koji upražnjavaju, ili su upražnjavali, seks. Hrišćani, Jevreji i mnoge druge religiozne grupacije kažu da je Bog ljubav. Kako je seks ljubav, očigledno je da je Bog seks. Ova izjava nije bogohuljenje, već naprotiv. Loš seks je bogohuljenje. Loš seks negira Stvaraoca, ili bilo šta da je sve ovo oko nas i nas stvorilo. Loš seks od Svemogućeg pravi diletanta.

Na one koje upražnjavaju loš seks ne bi trebalo ukazivati prstom, izvrgavati ruglu, niti napadati na bilo koji način (pobornici moralnog seksa svim srcem podržavaju toleranciju). Bez sumnje, trebalo bi im ukazati na činjenicu da u svom životu, jedinom životu, kako većina nas veruje, propuštaju najbožanstvenije trenutke. Autoru ovih redova je poznato da mnogi upražnjavaju loše saglasno tucanje, u parovima. Što će reći, oba partnera loše se jebu. Na jedan ili drugi način to je nemoralna konspiracija. Ponekad iz neznanja, a ponekad loš seks je svesna odluka. Loš seks je moralna zaraza koja bi trebalo da se ovih dana lako leči.

Kao prvi stupanj terapije preporučljivo je da se partnerima, učesnicima u lošem seksu, objasni da će ako se tucaju učestalije, najverovatnije da poboljšaju svoj akt. Ovde bi trebalo da se napomene da seksualni akt nije samo, i nikako samo, fizička tehnika. Seks je ljubav, a ne čista gimnastičarska vežba. Dakle, više jebanja poboljšava kvalitet života. Učestalije jebanje je moralnije od sporadičnog tucanja.

Ukoliko početna terapija ne da rezultate, partneri moraju da promene partnere. Moraju da nađu (ili da im se nađu) učitelje. Učenje je jedna od najznačajnijih ljudskih osobina homo sapiensa. Sve se može naučiti. Ako individua poseduje normalna humana osećanja, trunku ljubavi, onda je moguće da ta ličnost nauči da praktikuje dobar seks.

Ko nije u stanju da nauči da se dobro tuca nek digne ruke od seksa. Loše tucanje zagađuje ljudsku sredinu i, samim tim, nemoralno je. Pobornicima i propagatorima lošeg seksa mesto je u zabačenim religioznim institucijama. Tamo mogu da se posvete razmišljanjima da li je Buda imao muda.

Oni koji mrze sebe i svakog oko sebe čine nemoralni akt kad upražnjavaju seks. Svi ostali bi trebali da se tucaju kad god ima prilike i na bilo kom mestu. Nepojmljivo je da se neko vozi gradskim prevozom nekih pola sata i da zuri kroz prozor umesto da se tuca. Ako bi sabrali sve vreme koje provedemo u uzdržavanju od seksa, došli bi do neverovatnih zaključaka. Na primer: prosečno ljudsko biće provede više vremena u svom životu čekajući u raznoraznim redovima, nego što potroši tucajući se. U ovom konkretnom primeru leži jedna od ideja za rešavanje problema nedostatka seksualne aktivnosti: dok nas redovi tucaju u mozak, mogli bi da se tucamo dok čekamo u redovima.

Naravno, svako vođenje ljubavi moralo bi da bude dobrovoljno! Stvar ljudske etike i morala je da svaka ličnost priupita potencionalnog partnera da li bi hteo, ili htela, da se potuca. Samo vrlo neotesanima ta procedura bi bila strana i mrska. Suština dobrog seksa je volja svakog partnera da se prcne. Silovanje je duboko nemoralan akt i mora da bude osuđeno od svih nas koji zastupamo ideju da je seks, dobar seks, najviši stupanj moralnosti.

Svako bi trebao da ima pravo da odbije poziv na seksualni akt. Preporučljivo je da se potražiocu saopšti razlog odbijanja. „Hvala lepo, gospodine, ali vam izbija neprijatan zadah iz ustiju“. To je moralno.

Nije uvek moguće upražnjavati koitus, pa bi stoga neki drugi oblik seksualne radnje takođe bio moralan. Ljubljenje, maženje, drkanje, felacio itd. takođe spadaju u kategoriju moralnog seksa.

Opšte rasprostranjeno mišljenje da su muškarci više zainteresovani za seks od žena je krajnje pogrešno. Kao što nam je poznato, tokom određenog vremenskog perioda muškarci mogu da potucaju konačni broj puta. Zavisi od ličnih osobina, godina starosti itd. Ženke, s druge strane, što nam je takođe poznato, tokom istog vremena sposobne su za veći broj koitusa. Bilo bi neophodno razjasniti te zablude o manjem zainteresovanju žena da imaju seksualne odnose. Jedna dobro sprovedena anketa među ženskim delom građanstva s jednostavnim pitanjem „da li volite da se jebete?“, razbila bi sve zablude. Autor ovih redova ne sumnja da bi ogroman broj odgovora bio afirmativan. One koje bi odgovorile da ne vole seks spadale bi u vrstu loših jebačica, u one koje upražnjavaju nemoralan seks.

Liberalizacija koitusa s ciljem da se dostigne vrhunac moralnog akta praktikujući dobar seks, pomogla bi rešavanju mnogih socijalnih problema i smanjila bi sveopšte ljudske patnje. Seksualni manijaci bili bi retka pojava u društvu moralnog seksa. Nije potrebno nabrajati medicinske razloge za dobar seks. Nema boljeg doktora od dobrog tucanja. Bilo bi neophodno da se u akutnim medicinskim slučajevima seks prepisuje na recept. Jebanje nas održava u životu.

Na kraju nekoliko napomena:

Dokle god postoje polne bolesti, sav seks bi morao da se upražnjava uz potrebne mere obezbeđenja od zaraze.

Seks punoletnih s osobama ispod starosne granice ne samo da se ovih dana ceni kao kriminalan čin već je i nemoralan akt. Podrazumeva se da bi ta starosna granica morala da se razumno ustanovi.

Gradske, ruralne a i sve zabačene životne sredine morale bi da pružaju  podobnosti za upražnjavanje udobnog seksualnog akta. Jebanet kafići morali bi da budu u srži modernog urbanizma.

Seksualno obrazovanje, specijalno dobrog, odnosno moralnog seksa, mora da bude uvedeno u školsku nastavu. Sam seks nije potrebno uvoditi u škole jer su ga klinci već uveli.

Moralno je izbegavati seks u telefonskoj govornici ukoliko neko čeka ispred da telefonira. Nekim ljudima nije uvek do jebanja kada imaju neki jebeni slučaj.

Prirodni neprijatelji moralnog seksa su sledeće grupacije: kapitalisti, komunisti, fašisti, nacisti, religiozni fanatici, zapenušani anarhisti, sledbenici levičarskih i desničarskih partija, članovi svih ostalih političkih partija, proroci, policajci, političari u vladi i oni u opoziciji, mesari koji ukidaju na meri, šugavi i sifilističari. Posebnu grupu čine idioti, čijem skupu pripadaju mnogi iz prethodno navedenih grupa.

Ovaj traktat namerno ne navodi druge pisane izvore o moralnosti dobrog seksa. Umesto da se troši vreme iščitavanjem debelih tomova, bolje je posvetiti se praksi. Čovek može bez knjiga ali ne bez jebanja. To važi isto tako za pojedince kao i za civilizacije. Ne postoje civilizacije koje su bile dugotrajne i plodonosne bez dobrog tucanja. Pad moćnih imperija mnogi istoričari pripisuju nemoralnom, odnosno lošem seksu. Grčke gradove uništio je nedovoljan broj koitusa. Rimska imperija propada ne zbog nedostatka seksa već zbog njegovog kvaliteta. U Sovjetskom Savezu bedno su se tucali. Hitler je bio sjeban u mozak, što je nemoralan akt. Sve bivše Jugoslavije loše su se razjebale. Dekadencija Sjedinjenih Američkih Država u punom je razvoju jer im korporacijski kapitalizam steže muda. Najbrojnija zemlja na svetu, Kina, jednog će dana biti slobodna jer:

Jebanje oslobađa!

Prvi put objavljeno 2018. godine

afirmator.org

Tags
Show More

Related Articles

Back to top button
Close
Close