BiHPolitika

Sedmice sudske nagodbe u svim sudovima u BiH

U navedenom periodu, na inicijativu Visokog sudskog i tužilačkog vijeća Bosne i Hercegovine (VSTV BiH), u sudovima će se održavati Sedmice sudske nagodbe s ciljem rješavanja što je moguće većeg broja predmeta mirnim putem, u skraćenom postupku koji je ekonomičniji i brži za stranke.

Tokom dvije sedmice sudije prvostepenih i drugostepenih sudova će izdvojiti vrijeme, u odnosu na svoje redovne radne obaveze, koje će posvetiti isključivo strankama koje žele svoj spor riješiti sudskom nagodbom.

Stranke koje su zainteresovane i žele svoje predmete riješiti sudskom nagodbom mogu se samostalno, preko svog zastupnika ili u dogovoru sa suprotnom stranom obratiti svom sudu ili postupajućem sudiji te pisanim prijedlogom ili na drugi način predložiti zaključenje sudske nagodbe. Postupajući sudija će u skladu sa prijedlogom i voljom stranaka i odredbama Zakona o parničnom postupku, tokom cijelog postupka nastojati da spor riješi nagodbom.

“U sudskoj praksi BiH ovaj način mirnog rješavanja je rijedak, ali je ujedno djelotvoran način rješavanja svih vrsta predmeta parničnog i vanparničnog postupka, pogotovo privrednih, ugovornih, radnih i obiteljskih sporova, predmeta male vrijednosti i komunalnih predmeta”, saopćeno je iz VSTV-a.

Navode da organizovanjem Sedmicâ sudske nagodbe želi se izvršiti pozitivan utjecaj na efikasnost sudskih postupaka te promjenu u pristupu suda i stranaka rješavanju sporova. Kao prioritet se postavlja brzo i efikasno rješavanje spora, s akcentom na zadovoljstvo stranaka na ishod spora i uslugu suda.

Stranke sudsku nagodbu pred sudovima mogu sklopiti svakog radnog dana, neovisno o vremenu održavanja Sedmicâ sudske nagodbe u sudovima.

Sudska nagodba je mirni, sporazumni način rješavanja spora, koji podrazumijeva međusobni dogovor stranaka u sporu o predmetu spora. Zaključivanjem sporazuma i stranke i sud su pošteđeni dugotrajnog vođenja sudskog postupka, nepotrebnog pribavljanja i izvođenja dokaza, odlaganja/odgađanja ročišta, dugotrajnog postupka namirenja, eventualnog drugostepenog postupka te izbjegavaju se brojni dodatni i troškovi redovnog sudskog postupka. Prilikom zaključenja sudske nagodbe stranke same biraju način rješenja spora i nagodba predstavlja njihov međusobni dogovor.

Sedmice sudske nagodbe se realiziraju u okviru Projekta unapređenja efikasnosti pravosuđa II kojeg finansira Vlada Norveške, a kojeg implementira VSTV BiH zajedno sa sudovima.

“Za više informacija molimo da obratite vašem sudu”, saopćeno je iz VSTV-a.

Tags
Show More

Related Articles

Back to top button
Close
Close