SDP BIH Visoko: Odgovor na reakciju predsjednika SDA Visoko – gospodina Halima Zukića

ODGOVOR NA REAKCIJU PREDSJEDNIKA SDA OO VISOKO – GOSPODINA HALIMA ZUKIĆA

Socijaldemokratska partija Općinski odbor Visoko ovim putem želi da odgovori na saopćenje za javnost predsjednika SDA OO Visoko, gospodina Halima Zukića, koji je, smatrajući se dostojnim da nama daje lekcije iz morala i političke odgovornosti, iznio javno niz neistina vezanih za navodno stranačko zapošljavanje SDP-a.

Upravo zbog toga što je snaga  dokaza o stranačkom zapošljavanju i nepotizmu SDA Visoko na našoj strani, ne smatramo gospodina Zukića relevantom i referentom adresom kojoj bi nešto objašnjavali ili demantirali neistine koje je napisao.

Cijenimo da je čudno i krajnje bezobrazno da predsjednik SDA OO Visoko ima hrabrosti da javno priča o navodnom stranačkom zapošljavanju drugih stranaka, zaboravljajući činjenicu da je upravo stranka kojom predsjedava apsolutni šampion u istom.

Stoga, navodimo samo nekoliko najeklatantnijih primjera koji govore o moralnosti, društvenoj odgovornosti i na kraju licemjernosti SDA OO Visoko sumiranih u navedenom saopćenju gospodina Zukića :

1) nakon završenih lokalnih izbora 2012. godine SDA OO Visoko demonstrira svoju odgovornost prema glasačima povlačeći mandate Dinke Omanović i Adema Hindije, kako bi u Općinsko vijeće Visoko ušli Mirela Mateša-Bukva i Dževad Fejzić u cilju izbora predsjedavajuće vijeća iz SDA i na taj način grubo izdaju povjerenje glasača. Nakon toga, Dinka Omanović bez ikakvog konkursa postaje šefica kabineta općinske načelnice, a Adem Hindija se zapošljava u JP Pošte FBIH.

2) Amila Koso, član SDA i kandidat za općinsko vijeće ispred SDA Visoko za Lokalne izbore 2012. pod rednim brojem 2, pod sumnjivim okolnostima već više od godinu dana radi u kabinetu općinske načelnice anagažovana navodno po ugovoru o djelu, premda se ugovori o djelu sklapaju na vremenski period do 60 dana.

3) u prošlogodišnjem prijemu volontera primljeni supruga vijećnika SDA Visoko, Faruka Ihtijarevića, Aida Ihtijarević te Alma Frljak rodica vijećnika SDA Adnana Frljka.

4) tokom tzv. „Reforme Javnog sektora“ u nove upravne i nadzorne odbore Javnih ustanova imenovani :

a) Lejla Bukva, sestra načelnice Amre Babić za člana Upravnog odbora u JU Centar za kulturu i edukaciju

b) Edin Bukva, suprug Lejle Bukve – sestre načelnice Amre Babić, za predsjednika Upravnog odbora u JU Centar za socijalni rad

c) Azra Žolja, sestra Hasana Prelića bivšeg Povjerenika, istaknutog člana SDA i uposlenika VGT-a, za člana Upravnog odbora u JU za predškolski odgoj i obrazovanje

d) Ismeta Begić, član SDA i kandidat za općinsko vijeće za Lokalne izbore 2012. pod rednim brojem 22, za predsjednicu Nadzornog odbora u JU Centar za socijalni rad

e) Dženan Bećar, član SDA, kandidat za općinsko vijeće za Lokalne izbore 2012. pod rednim brojem 6 i uposlenik VGT-a, za predsjednika Upravnog odbora JU Centar za kulturu i edukaciju

f) Reuf Jamaković, član SDA, za člana Upravnog odbora u JU Gradska biblioteka

g) Emir Uzunalić, član Kadrovske komisije i bivši vijećnik SDA za predsjednika Upravnog odbora u JU Zavičajni muzej.

5) po okončanju ovogodišnjeg javnog poziva kao volonteri primljeni :

a) Amina Smajlović, član Izvršnog odbora Asocijacije mladih SDA Visoko

b) Delila Halilović-Novokmet, vijećnica SDA.

6) stranačkim zaslugama zastupnik SDA u Skupštini ZDK, Mirza Ganić, godinama obnaša funkcije u JP BH Telecom.

Općinski odbor Socijaldemokratske partije Visoko za kraj želi da podsjeti gospodina Zukića da su navedeni primjeri samo kap u ogromnom moru nepotizma SDA Visoko i to samo tokom prethodne dvije godine. Stoga i savjetujemo gospodina Zukića da nas ne tjera na to da idemo dalje u prošlost ili proširujemo gore navedenu listu na posljednjih 18 godina apsolutne vlasti SDA.

Nakon samo nekolicine navedenih činjenica i primjera stranačkog uhljebljavanja članova vaše stranke, nadamo se da ste shvatili zašto Vi, gospodine Zukiću, niste prava adresa kojoj bi Socijaldemokratska partija polagala račune ili demantirala neistine koje ste u svom saopćenju iznijeli.

OO SDP BIH Visoko

 

Show More

Related Articles

Back to top button
Close
Close