SDA Visoko: Inicijativa za održavanje tematske sjednice

Na bazi člana 52. Poslovnika Općinskog vijeća Visoko, Klub vijećnika SDA Visoko, ovim putem upućuje inicijativu općinskoj načelnici za zakazivanje tematske sjednice Općinskog vijeća na temu: Planiranje i izgradnja namjenskih naselja sa ciljem zadovoljenja interesa lokalne zajednice, zaštite okoliša i potreba investitora.

Također, ovim putem predlažemo i jedan od zaključaka sa ove sjednice, po kojem bi se na prvoj narednoj sjednici, nakon održavanja tematske sjednice, u dnevni red uvrstio i Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o načinu izgradnje, uslovima i naknadi za izgradnju rezidencijalnih naselja, koja je jednoglasno usvojena na 19. sjednici Općinskog vijeća Visoko, održanoj 20.06.2014.godine.

Obrazloženje:

Realno sagledavajući sve veći interes stranih investitora za izgradnju namjenskih naselja uglavnom na vanurbanim područjima, njihove sadašnje i buduće obaveze i potrebe, detaljno procjenjujući sve sadašnje i buduće koristi, te eventualne negativne uticaje na okoliš, poštujući svu potrebnu zakonsku regulativu, a prije svega stavljajući na prvo mjesto pitanje zaštite interesa lokalne zajednice, smatramo da je nužno, u narednom periodu, održati tematsku sjednicu koja bi prije svega stručno, a zatim pravno i ekonomski, istretirala sve ono što je na bilo koji način vezano za ovu tematsku oblast, sa kreiranjem i predlaganjem daljih kratkoročnih, srednjoročnih i dugoročnih aktivnosti.

Poseban fokus mora biti na pitanjima sveukupne infrastrukture (vodne, putne, kanalizacione, elektro, itd) u smislu procjena postojećih kapaciteta i utvrđivanja potrebnih kapaciteta budućih korisnika. Lokalno stanovništvo i lokalna zajednica ne smiju biti na bilo koji način ugroženi, a potrebe investitora ne smiju biti nezadovoljene.

Nezaobilazno je i pitanje korištenja gradskog odnosno lokalnih vodovoda, kapaciteta istih, kvaliteta i kvantiteta vodovodne mreže, uz obavezno podvođenje svih aktivnosti pod zakonom utvrđena pravila.

Svakako da su sve investicije poželjne i dobrodošle, te da moraju biti podržane i prihvaćene od strane lokalne zajednice. Međutim, pošto se u ovim slučajevima radi o posebnom obliku investicija, koje su na još posebniji način naslonjene i zavise od lokalne zajednice tj. od njene infrastrukture, mišljenja smo da se ova oblast ne smije i ne treba površno i nestručno uređivati i obrađivati, te da je moramo tretirati kao oblast od općeg interesa.

Smatramo da aktuelna i sporna odluka ne stvara pretpostvaku za stvarnu izgradnju naselja, te čini dodatni nered u oblasti infrastrukture.

         Promjenom pristupa Općinski organ uprave u saradnji sa potencijalnim investitorima bi mogao značajno unaprijediti stanje infrastrukture, a posebno jedinstvenog vodovodnog sistema, na zadovoljstvo domaćeg stanovništva, a svakako i samih investitora.

Predsjednik OO SDA Visoko

s.r. Halim Zukić

 

Predsjednik Kluba vijećnika SDA Visoko

s.r. Mirza Omanović

Show More

Related Articles

Back to top button
Close
Close