SDA Visoko: Amandmani na prijedlog Budžeta općine Visoko za 2016.

Saopćenje za javnost

OO SDA Visoko obavještava javnost da je Klub vijećnik SDA Visoko uputio amandmane na prijedlog Budžeta općine Visoko za 2016. godinu, koje dostavljamo u nastavku ovog saopćenja:

Amandman I: Potrošačka jedinice 100 131, ekonomski kod 821 600, redni broj 2.7. Investicijska ulaganja u infrastrukturu javne rasvjete planirana sredstva u iznosu od 50.000,00 KM povećati za 25.000,00 KM, tako da iznose 75.000,00 KM, a sredstva obezbjediti umanjenjem stavke ekonomskog koda 614 100 redni broj 1.4.3. Transferi za interventne radove u mjesnim zajednicama.

Obrazloženje: Prepoznajući potrebu za izgradnjom javne rasvjete na području općine Visoko mišljenja smo da finansijska sredstva za ovu namjenu treba povećati, obzirom da je izgradnja javne rasvjete u mjesnim zajednicama najčešće finansirana iz sredstava građana.

Amandman II: Potr. jedinice 100 151, ekonomski kod 614 100 redni broj 1.4.1. Transferi mjesnim zajednicama planirana sredstva u iznosu od 55.000,00 KM povećati za 23.000,00 KM tako da iznose 78.000,00 KM, a sredstva obezbjediti umanjenjem stavke ekonomskog koda 614 100 redni broj 1.4.3. Transferi za interventne radove u mjesnim zajednicama.

Obrazloženje: Uvećanjem sredstava za transfere mjesnim zajednicama i linearnim rasporedom istih omogućava se korištenje sredstava za interventne radove na jednostavan i brz način, bez značajnijih procedura.

Amandman III: Potr. jedinice 100 151, ekonomski kod 614 100, redni broj 1.4.2. Transferi mjesnim zajednicama za vangradsku javnu rasvjetu, planirana sredstva u iznosu 55.000,00 KM povećati za 52.000,00 KM, tako da iznose 107.000,00 KM, a sredstva obezbijediti umanjenjem iz stavke ekonomskog koda 614 100 redni broj 1.4.3. Transferi za interventne radove u mjesnim zajednicama.

Obrazloženje: Na području općine Visoko postoji značajan broj izgrađenih javnih rasvjeta koje se ne finansiraju iz Budžeta općine Visoko, a izgrađene su najvećim dijelom iz finansijskih sredstava građana. Ovim amandmanom podržavaju se i subvencioniraju pozitivni primjeri organizovanih građana koji su vlastitim izdvajanjima dali doprinos razvoju lokalne zajednice.

Amandman IV: Potr. jedinice 100 131, ekonomski kod 613 700, redni broj 1.1.8. Izdaci za održavanje (program tekućeg održavanja) planirana sredstva u iznosu 180.000,00 KM, povećati za 120.000,00 KM, tako da iznose 300.000,00 KM, a sredstva obezbijediti povećanjem prihoda u glavnoj grupi 722 400 ostale budžetske naknade, podgrupa 722 430 Općinske naknade, analitika 722 435 redni broj 2.5.1.4 Naknada po osnovu pogodnosti za iznos 120.000,00 KM.

Obrazloženje: Mišljenja smo da je pored saniranja udarnih rupa hitno potrebno izvršiti saniranje i nasipanje bankina. S tim u vezi neophodno je uložiti dodatna sredstva u ove svrhe čime će se od propadanja zaštititi postojeći putevi i omogućiti bezbjednije i ugodnije odvijanje saobraćaja, posebno zbog činjenice da lokalni putevi u značajnoj mjeri ne prelaze širinu od 3-4 metra, što implicira potrebu za kvalitetno urađenim bankinama.

Amandman V: Potr. jedinice 100 141, ekonomski kod 613 500, redni broj 1.1.2. Subvencije za prevoz đaka i studenata planirana sredstva u iznosu 230.000,00 KM povećati za 70.000KM, tako da iznose 300.000,00 KM, a sredstva obezbijediti povećanjem prihoda u glavnoj grupi 722 400 Ostale budžetske naknade, podgrupa 722 430 Općinske naknade, analitika 722 435 redni broj 2.5.1.4 Naknada po osnovu pogodnosti za iznos 70.000,00 KM.

Obrazloženje: Početkom mandata ove izvršne i zakonodavne vlasti sredstva za subvenciju prevoza đaka i studenata su umanjena zbog konsolidovanja finansijskog stanja i regulisanja odnosa s Centrotransom. Smatramo da je stanje u značajnoj mjeri popravljeno, te da je neophodno povećati finansijska sredstva kako bi se uključio veći broj korisnika u subvenciju.

Amandman VI: Potr. jedinice 100 141, ekonomski kod 614 200, redni broj 1.2.4. Jednokratne pomoći za školovanje planirana sredstva u iznosu 40.000,00 KM povećati za 60.000,00 KM, tako da ista iznose 100.000,00 KM, a sredstva obezbijediti povećanjem prihoda u glavnoj grupi 722 400 Ostale budžetske naknade, podgrupa 722 430 Općinske naknade, analitika 722 435 redni broj 2.5.1.4 Naknada po osnovu pogodnosti za iznos 60.000,00 KM.

Obrazloženje: Općina Visoko kroz jednokratne novčane pomoći treba planirati sredstva za sve studente koji nisu ostvarili pravo na stipendiju po drugim osnovama, čime bi finansijsku pomoć prilikom studiranja dobio svaki student na području općine Visoko.

Amandman VII: Potr. jedinice 100 141, ekonomski kod 614 300, redni broj 1.2.10. Podrška za sportske aktivnosti i takmičenja (liga i KUP takmičenja) planiran sredstva u iznosu 150.000,00 KM povećati za 36.000,00 KM, tako da ista iznose 186.000,00 KM, a sredstva obezbijediti povećanjem prihoda u glavnoj grupi 722 400 ostale budžetske naknade, podgrupa 722 430 Općinske naknade, analitika 722 435 redni broj 2.5.1.4 Naknada po osnovu pogodnosti za iznos 36.000,00 KM.

Obrazloženje: Pomenutim uvećanjem daje se podrška svim klubovima koji se takmiče u Općinskoj nogometnoj ligi klubova, a kojih, shodno dostupnim informacijima, u sezoni 2015/2016. godine ima ukupno 12. Povećanjem ove stavke omogućeno je da svaki klub ostvari podršku od 3.000,00 KM.


Amandman VIII
: Potr. jedinice 100 141, ekonomski kod 614 000, redni broj 1.2.26. Transferi za pomoć vjerskim zajednicama planiran sredstva u iznosu 10.000,00 KM, povećati za 10.000,00 KM, tako da ista iznose 20.000,00 KM, a sredstva obezbjediti umanjenjem ekonomskog koda 614 000, redni broj 1.2.23 Interventna djelovanja iz oblasti društvene djelatnosti za 10.000,00 KM.

Obrazloženje: Obzirom na značaj vjerskih zajednica na području općine Visoko mišljenja smo da je neophodno povećati ovaj transfer za 10.000,00 KM. Pomenuta sredstva nisu dovoljna, ali jesu motivirajuća u smislu podrške u radu ovih zajednica.

S poštovanjem,

Predsjednik OO SDA Visoko
s.r. Halim Zukić

Show More

Related Articles

Back to top button
Close
Close