34. sjednica Općinskog vijeća Visoko 26.12.2015.

Na osnovu člana 166. Poslovnika Općinskog vijeća Visoko („Službeni glanik općine Visoko”, broj: 07/08, 06/11 i 02/14), a u smislu odredaba o otvorenosti sastanaka za javnost, Općinsko vijeće Visoko izdaje:

O B A V I J E S T

Obavještava se javnost da će se 34. sjednica Općinskog vijeća Visoko održati:

26.12.2015. godine (subota) u Velikoj sali Općine Visoko, sa početkom u 10 sati,

sa slijedećim:

D N E V N I M   R E D O M

 

1. Izvod iz zapisnika sa 33. sjednice Općinskog vijeća Visoko

2. Prijedlog Budžeta Općine Visoko za 2016. godinu

IZVJESTILAC: Edina Ferizović, pomoćnica načelnice

3. Prijedlog Odluke o izvršenju Budžeta Općine Visoko za 2016. godinu

IZVJESTILAC: Edina Ferizović, pomoćnica načelnice

4. Prijedlog Programa rada Općinskog vijeća Visoko za 2016. godinu

IZVJESTILAC: Zekija Omerbegović, sekretar Općinskog vijeća

5. Prijedlog odluke o komunalnim taksama

IZVJESTILAC: Edina Ferizović, pomoćnica načelnice

6. Prijedlog odluke o vrijednosti boda za utvrđivanje visine komunalne naknade za 2016. godinu

      IZVJESTILAC: Nidžara Hadžiomerović, pomoćnica načelnice

7. Nacrt odluke o granicama i zonama gradskog građevinskog zemljišta i ostalog građevinskog zemljišta na području općine Visoko

      IZVJESTILAC: Nidžara Hadžiomerović, pomoćnica načelnice

8. Vijećnička pitanja i inicijative

 

Istovremeno se obavještava javnost da će se održati i sjednice radnih tijela Općinskog vijeća koje će razmatrati materijale iz svoje nadležnosti po utvrđenom dnevnom redu sjednice Općinskog vijeća, kako slijedi:

 

I – KOMISIJA ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI

Održat će sjednicu 23.12.2015. godine (srijeda) u 14,30 sati

II – KOMISIJA ZA BUDŽET, FINANSIJE I EKONOMSKA PITANJA

Održat će sjednicu 23.12.2015. godine (srijeda) u 15,30 sati

III – KOMISIJA ZA STATUT I PROPISE

Održat će sjednicu 24.12.2015. godine (četvrtak) u 15,00 sati

III – KOMISIJA ZA PROSTORNO PLANIRANJE, UREĐENJE I EKOLOGIJU

Održat će sjednicu 24.12.2015. godine (četvrtak) u 16,00 sati

 

PREDSJEDAVAJUĆA

Općinskog vijeća Visoko

Mirela Mateša Bukva, s.r.

Show More

Related Articles

Back to top button
Close
Close