Visoko

SDA i SBB Visoko PODRŽAVAJU kreditno zaduženje za projekt vodosnabdjevanja

STRANKA DEMOKRATSKE AKCIJE – OPĆINSKI ODBOR VISOKO

 

SAVEZ ZA BOLJU BUDUĆNOST – OPĆINSKI ODBOR VISOKO

 

Saopćenje za javnost

 

U cilju adekvatnog i pravovremenog informisanja javnosti Općine Visoko, OO SDA Visoko i OO SBB Visoko objavljuju zajedničko saopćenje za javnost kojim žele predočiti da će na sjednici Općinskog vijeća Visoko, planiranoj za 09.07.2016 god. PODRŽATI prijedlog odluke o prihvatanju zaduženja po Ugovoru o zajmu između Bosne i Hercegovine i Europske banke za obnovu i razvoj (EBRD) za projekat „Dogradnja gradskog vodovodnog sistema Općine Visoko – podsistem Gračanica i podsistem Moštre“.

Ovim putem obaviještavamo javnost da ćemo pored prihvatanja odluke o kreditnom zaduženju, Općinskom vijeću predložiti usvajanje sljedećih zaključaka;

1. Finansiranje otplate kredita ne smije dovesti do povećanja cijene vode postojećim korisnicima, a ukupna cijena priključaka novim korisnicima ne smije biti veća od trenutno važeće cijene.

2. Dinamičkim planom izvođenja radova, kao i povlačenja sredstava, podsistem Gračanica 1. predvidjeti kao prioritet pri realizaciji projekta.

3. Zadužuju se Općinska načelnica i JKP Visoko, da odmah pokrenu aktivnosti u pravcu potpisivanja ugovora sa Općinom Vareš i JKP Vareš, o preuzimanju viškova vode iz gradskog vodovoda Vareš, a sve u skladu sa ranije upućenim pismom namjere od općine Vareš, te načelnom saglasnošću Općine Visoko.

Rok: najkasnije do momenta potpisivanja ugovora o zajmu

4. Insistiramo na hitnoj izgradnji rezervoara Kula Banjer, za čiju realizaciju su odobrena sredstva od vlade Zeničko – dobojskog kantona u iznosu od 350.000 KM.

5. Zadužuje se JKP Visoko, da imenuje Jedinicu za inplementaciju projekta (PIU), a koju bi sačinjavale osobe sa stručnim kvalifikacijama potrebnim za rad na ovom projektu.

Saglasnost na konačno imenovanje pomenute Jedinice za implementaciju projekta će dati Općinsko vijeće.

6. Obzirom da je JKP Visoko nosilac kreditnog zaduženja i potpisnik ugovora o zajmu, zahtijevamo hitno imenovanje vršioca dužnosti direktora JKP Visoko, a kako ne bi ugrozili realizaciju cjelokupnog projekta vodosnadbijevanja Općine Visoko.

 

 

 

Predsjednik OO SDA Visoko
s.r.  Halim Zukić

Predsjednik OO SBB Visoko

s.r. Jasmin Omanović

 

Tags
Show More

Related Articles

Back to top button
Close
Close