-TopSLIDEBiHPrivreda

SBK daje koncesiju za distribuciju gasa u Kiseljaku

Javni poziv za odabir koncesionara koji će graditi distributivni sistem i obavljati distribuciju gasa objavljen na osnovu samoinicijativne ponude

Ministarstvo privrede Srednjebosanskog kantona namjerava dodijeliti koncesiju za izgradnju distributivnog sistema i distribuciju zemnog gasa na području općine Kiseljak. Ministarstvo je s tim u vezi raspisalo javni poziv za odabir koncesionara na osnovu saminicijativne ponude. U javnom pozivu nije navedeno ko je inicijator za dodjelu koncesije.

Koncesija se namjerava dodijeliti za period od trideset godina od dana zaključivanja ugovora.

Koncesionar će imati obavezu da razradi koncept i kapacitet distributivnog sistema gasovoda koji će izgraditi i kojim će obavljati distribuciju gasa, izraditi projektnu dokumentaciju distributivnog sistema gasovoda, pribaviti sve potrebne dozvole i riješiti imovinsko- pravne odnose, priključiti zainteresovana fizička i pravna lica na distributivni sistem gasovoda uz uredno snabdjevanje gasom, te upravljati, nadzirati , održavati i unapređivati distributivni sistem gasovoda.

Koncesija se dodjeljuje prema sistemu D.B.O.T. (Design, Build, Operate, Transfer – projektuj, izgradi, upravljaj, prenesi).

Rok za podnošenje ponuda je 30 dana od dana objavljivanja poziva.

Tags
Show More

Related Articles

Back to top button
Close
Close