BiHPolitika

Sastav Vijeća ministara BiH je nezakonit i neustavan!

DISKRIMINACIJA NA NAJVIŠEM NIVOU: Pune dvije godine sastav Vijeća ministara BiH je nezakonit i neustavan!

Piše: Davor Obrdalj

Na slici iznad su konstitutivni predsjedavajući, konstitutivni ministri i konstitutivni generalni sekretar. Nekonstitutivnih ostalih NEMA. Zakonitog Vijeća ministara NEMA.

U Zakonu o Vijeću ministara BiH u članu 6 između ostalog piše:

U sastav Vijeća ministara ili na dužnosti generalnog sekretara Vijeća ministara iz člana 24. ovog zakona mora se osigurati najmanje jedno mjesto za pripadnike ostalih.

Uvidom u dostupnu dokumentaciju i neposrednim razgovorima sa nekim od ministara došli smo do saznanja da se svi izjašnjavaju kao pripadnici konstitutivnih naroda. S obzirom da zakon izričito nalaže da “Ostalih” u sastavu Vijeća ministara BiH mora biti, a da to u praksi nije slučaj, jasno je da se radi o tome da najmanje dvije godine Vijeće ministara radi nezakonito.

Bilo je pokušaja da se ovaj problem riješi. Ostalo je na pokušaju. Ideja da se krajem 2015 na mjesto generalnog sekretara Zvonimira Kutleše, koji se izjasnio da dolazi iz reda hrvatskog naroda,  postavi  osoba koja dolazi iz reda ostalih je propala. Konkurs Agencije za državnu službu BiH za popunjavanje ovog radnog mjesta  nikad nije realiziran.

Ekspert za ustavno pravo Nedim Ademović za Žurnal kaže da nosioci dužnosti javne vlasti na svim nivoima u BiH svjesno ne prihvaćaju ustavnu i međunarodno pravnu obavezu ravnopravnog tretmana svih građana u BiH.

– I dan-danas je na snazi diskriminacija pripadnika tzv. grupe Ostalih.  Pripadnici konstitutivnih naroda koji obnašaju javnu vlast ne osjećaju čak ni moralnu potrebu da pokušaju riješiti ovaj problem. Štaviše, mislim da postoji skrivena agenda ili prečutan dogovor kod većine javnih dužnosnika da se ova grupa marginalizuje ili asimilizira, kaže Ademović.

Nezakonitost Vijeća ministara BiH za sobom povlači logično pitanje. Da li su sve odluke od početka mandata nezakonite?

– Što se tiče samog Vijeća ministara BIH, sastav je nezakonit, ali i neustavan, jer je protivan principu ravnopravnosti zajednica i građana. To se dešava  i drugim institucijama. Teško je dati pravni odgovor da li su, samim tim, i sve odluke Vijeća ministara BiH nezakonite ili neustavne. Moje mišljenje je prije negativno. Međutim, ono u što sam siguran, jeste da su odluke, u svakom slučaju, nelegitimne jer ne odražavaju pluralni karakter bh. društva kakav se traži samim zakonom i Ustavom BiH, kaže Ademović.

Pitanjem sastava Vijeća ministara BiH mogao bi se baviti i Sud BiH koji nadzire pravilnu provedbu Zakona o Vijeću ministara BiH. Međutim, ko će pokrenuti takav postupak? Postoji li interes? To su pitanja koja u ovoj zemlji u pravilu ostaju ne odgovorena.

(zurnal.info)

Tags
Show More

Related Articles

Back to top button
Close
Close