-TopSLIDEBiHOpćine BiHPolitikaVisoko

Sastansk načelnika Kaknja, Vareša i gradonačelnika Visokog

SASTANAK NAČELNIKA KAKNJA, VAREŠA I GRADONAČELNIKA VISOKOG

Misija OSCE-a u BiH, ured u Travniku, upriličila je sastanak u zgradi Općine Kakanj na temu očuvanja kulturno-historijskog nasljeđa.
Sastanak je imao za cilj da okupi načelnike općina Kakanj i Vareš i gradonačelnika Grada Visoko da sa svojim timovima pokrenu zajedničke aktivnosti na očuvanju i promociji kulturno-historijskih lokacija koje povezuju ova tri grada. Sastanku je prisustvovao i ministar za obrazovanje, nauku, kulturu i sport Mirza Mušija, koji je također kroz učešće u diskusijama dao svoj doprinos pomenutoj tematici.
Na konstruktivnom sastanku dogovorena je zajednička saradnja, te nastavak rada u timovima koji treba da rezultira izradom vizije i misije koja će pomoći u revitalizaciji i promociji spomenika srednjovjekovne Bosne, kao što su Bobovac, Kraljeva Sutjeska, Stari grad Visoki i Mile.
Ovaj oblik saradnje između susjednih općina/gradova treba da poluči jačanje međusobnih veza, ali i kreiranje posebnog turističkog proizvoda koji je jedinstven i koji je po svojoj historijskoj važnosti od posebnog interesa za Bosnu i Hercegovinu.
Tags
Show More

Related Articles

Back to top button
Close
Close