Sastanak Štaba za koordiniranje i usmjeravanje aktivnosti na obezbjeđenju utakmice BiH i Slovačke

Danas, 02.09.2013. godine, sa početkom u 08,30 sati, u Upravi policije Ministarstva unutrašnjih poslova Zeničko-dobojskog kantona, održan je sastanak Štaba za koordiniranje i usmjeravanje aktivnosti na obezbjeđenju nogometne utakmice između reprezentacija Bosne i Hercegovine i Slovačke, koja će se odigrati dana 06.09.2013. godine, na stadionu Bilino polje u Zenici.

Na održanom sastanku, kojim je predsjedavao načelnik Sektora uniformisane policije Semir Šur, kao rukovodilac Štaba, su detaljno analizirane sve mjere i radnje iz sačinjenog Plana obezbjeđenja navedene utakmice, te su podneseni pojedinačni izvještaji od strane svih članova Štaba, o svim poduzetim aktivnostima, te dinamici realizacije postavljenih zadataka kao i obaveza nosilaca zadataka iz naznačenog plana, po svim segmentima obezbjeđenja, odnosno mjera na sprovođenju operativnog, saobraćajnog, fizičkog i KDZ obezbjeđenja.

Na održanom sastanku su analizirana sva saznanja i informacije do kojih se došlo operativnim radom, te su nakon izvršenih procjena konkretizovane aktivnosti na vršenju provjera istih, te daljeg postupanja operativnih službenika na prikupljanju svih bezbjednosno interesantnih obavještajnih i operativnih informacija i saznanja o organizovanju, kretanju i dolasku navijačkih grupa, praćenju i obezbjeđenju istih, te na koordinaciji aktivnosti i razmjeni informacija sa drugim policijskih agencijama u Bosni i Hercegovini. Ponovo je razgovarano o svim apektima obezbjeđenja visokih ličnosti i delegacija, stručnog osoblja i igrača, te su tom prilikom utvrđeni pravci djelovanja svih policijskih službi, timova i specijalnih jedinica, koje će imati konkretna zaduženja i zadatke, precizno utvrđene donesenim Planom.

U nastavku su konkretizovane aktivnosti u kontekstu organizovanja i provođenja istih na obezbjeđenju ove značajne međunarodne nogometne utakmice, kako bi za vrijeme postupanja na obezbjeđenju ovog sportskog događaja i postupanja po Planu, svi policijski službenici i timovi, pravovremeno i efikasno reagovali u slučajevima narušavanja javnog reda i mira, kao i u incidentim situacijama, takve situacije stavili pod kontrolu a izgrednike lišili slobode i udaljili sa stadiona. Kako je zaključeno, sve intervencije policijskih službenike moraju biti pravovremene, brze, dobro i kvalitetno koordinirane, a u postupanju policijskih službenika ništa ne smije biti prepušteno slučaju, posebno u okviru mjera fizičkog, operativnog, saobraćajnog i KDZ obezbjeđenja, kao i drugih planiranih zadataka Uprave policije i njenih organizacionih jedinica, koje su definisane na osnovu izvršene bezbjedonosne procjene.

Pored pružanja stručne pomoći svim policijskim jedinicama i timovima, formirani Štab svakodnevno vrši nadzor poduzetih aktivnosti, te realiziranih mjera i zadataka, u cilju postizanja visokog stepena bezbjednosti na području grada i Kantona, za vrijeme održavanja utakmice.

www.magazinplus.eu – MUP ZDK

Show More

Related Articles

Back to top button
Close
Close