Sastanak Štaba bezbijednosti pred utakmicu BiH – Grčka

Uprava policije Ministarstva unutrašnjih poslova  Zeničko-dobojskog kantona je obaviještena od strane Nogometnog saveza Bosne i Hercegovine da će se dana 22.03.2013. godine, na stadionu Bilino polje u Zenici, odigrati međunarodna kvalifikaciona utakmica između nogometnih reprezentacija Bosne i Hercegovine i Grčke.

Obzirom da  se radi o veoma značajnoj međunarodnoj utakmici, ocjenjenoj kao utakmici visokog rizika, policijski komesar Uprave policije Ministarstva unutrašnjih poslova Zeničko-dobojskog kantona Bečirović Fahrudin je odlukom formirao Štab za koordiniranje i usmjeravanje aktivnosti na obezbjeđenju naznačene nogometne utakmice, te je na nivou Uprave policije donesen Plan mjera i radnji na obezbjeđenju navedene utakmice, na osnovu kojeg će ova Uprava preduzeti sve potrebne mjere, kako bi se ista održala u povoljnom i sigurnom ambijentu i kako bi bilo spriječeno bilo kakvo ugrožavanje lične i imovinske sigurnosti građana, te remećenje javnog reda i mira.

Danas, 13.03.2013. godine je održan sastanak Štaba, kojim je predsjedavao policijski komesar Bečirović i na kojem su izdefinisani svi konkretni zadaci i obaveze nosilaca zadataka iz naznačenog plana, kao i način i dinamika realiziranja svih aktivnosti u skladu sa odredbama Zakona o unutrašnjim poslovima Zeničko-dobojskog kantona, Zakona o policijskim službenicima Zeničko-dobojskog kantona i Zakona o bezbjednosti održavanja sportskih takmičenja u Zeničko-dobojskom kantonu.

Na održanom sastanku je prvenstveno vršena analiza aktivnosti u kontekstu organizovanja i provođenja istih na obezbjeđenju ove značajne međunarodne nogometne utakmice, kao i preduzimanja aktivnosti predviđenih usvojenim Planom mjera i radnji, kako bi se otklonile sve eventualne nejasnoće u postupanju te konkretizovale i precizirale aktivnosti  u cilju sprečavanja svih pojava koje bi mogle uzrokovati remećenje javnog reda i mira tokom odigravanja iste i negativno uticati na stanje bezbjednosti. Akcenat je, u ovoj fazi rada i planiranja, stavljen na operativne aktivnosti policijskih službenika te prikupljanje svih obavještajnih i operativnih informacija i saznanja o organizovanju, kretanju i dolasku navijačkih grupa, praćenje i obezbjeđenje istih, te na koordinirane aktivnosti i razmjenu informacija sa drugim policijskih agencijama u Bosni i Hercegovini. Takođe je razgovarano o svim apektima obezbjeđenja visokih ličnosti i delegacija, stručnog osoblja i igrača, kojom prilikom su razrađeni pravci djelovanja svih policijskih službi, timova i specijalnih jedinica, koje će imati konkretna zaduženja i zadatke, precizno utvrđene donesenim Planom. Kako je konstatovano, u cilju sačinjavanja i izrade što kvalitetnije i bolje bezbjednosne procjene, pored svih navedenih vidova prikupljanja operativnih saznanja, formirani su posebni timovi policijskih službenika, koji će prikupljati informacije i podatke te prikupljena saznanja dostavljati nadležnim policijskim službama na provjeru.

Načenik Sektora uniformisane policije Semir Šut je u kontekstu već poduzetih aktivnosti i održanog sastanka sa predstavnicima Nogometnog saveza Bosne i Hercegovine, detaljnije informisao članove Štaba o planiranim aktivnostima u pogledu fizičkog, saobraćajnog, operativnog i KDZ obezbjeđenja, kao i i pogledu utvrđenih i dogovorenih obaveza svih nosilaca aktivnosti, zaštitarskih agencija i Nogometnog saveza Bosne i Hercegovine.

Policijski komesar je ponovo istakao na važnost saradnje svih agencija i službi koje učestvju u okviru svojih nadležnosti u ovim aktivnostima i  koja mora biti na najvećem nivou, na obavezu svih lica kao i nosilaca aktivnosti na poštivanje naredbi koje izdaju ovlaštena službena lica Uprave policije Ministarstva unutrašnjih poslova Zeničko-dobojskog kantona kao i na važnost informisanja javnosti o svim aktivnostima koje će se poduzimati na obezbjeđenju ovog važnog sportskog događaja. Takođe je istakao da će na poslovima obezbjeđenja utakmice biti angažovane zančajne policijske snage ne samo Uprave policije Ministarstva unutrašnjih poslova Zeničko-dobojskog kantona nego i drugih kantonalnih ministarstva unutrašnjih poslova, te da će ova Uprava policije poduzeti sve potrebne mjere i radnje i obezbjediti ovu međunarodnu nogometnu utakmici na nivou savremenih evropskih i svjetskih policijskih agencija, a svim gostima, navijačima i službenom osoblju obezbjediti maksimalnu ličnu i imovinsku sigurnost.

www.magazinplus.eu – MUP ZDK

Show More

Related Articles

Back to top button
Close
Close