Kultura

Saopštenje za javnost povodom objavljivanja rezultata PISA testiranja

Samostalni sindikat osnovnog obrazovanja i odgoja F BiH – Kantonalni odbor Kantona Sarajevo

Saopštenje za javnost povodom objavljivanja rezultata PISA testiranja

Sindikat osnovnog obrazovanja i odgoja FBiH – Kantonalni odbor Kantona Sarajevo smatra da su loši nastavni planovi i programi, odnosno konkretno loši nastavni sadržaji glavni krivac koji je doveo do loših rezultata u PISA testiranju. Pored nastavnih sadržaja bitno je istaknuti još jedan veliki problem – administrativnu preopterećenost nastavnika o kojoj je Sindikat prethodnih godina permanentno govorio, suprotstavljao se i nudio rješenja koja su mogla dovesti do kvalitetnije realizacije nastavnih sadržaja i boljih rezultata učenika. Odlukom nadležnih vlasti u jednom vremenskom periodu reformski procesi su se usredsredili samo na izazove inkluzivnog obrazovanja, isključivo na djecu i učenike sa teškoćama, a “prosječni” i nadareni učenici nisu bili predmetom analiza, rasprava i donošenja rješenja. U prethodnih 10 godina nisu realizirana stručna usavršavanja zasnovana na analizi potreba učenika i njihovih učitelja, nego su to nametnute i prevaziđene teme koje su realizirane kao ex katedra.
Obrazovni sistem, bolje rečeno obrazovni sistemi u BiH se moraju mijenjati. Vlasti u ovoj zemlji obrazovanje moraju prepoznati kao prioritet, koji ne podrazumijeva unošenje laptopa i druge didaktike u učionice, a bez da ta didaktika bude usmjerena na način da ih naši nastavnici koriste u potpunosti kao sredstvo koje će učenici koristiti za kvalitetno rješavanje problema i čija će svrha biti ispunjenje funkcionalnih zadataka svake nastavne teme. U svim razvijenim obrazovnim sistemima obrazovni kadar se bavi uvođenjem Strategije čitanja, strategije koja će u potpunosti doprinijeti razvoju čitalačke kulture naših najmlađih, te samim tim funkcionalnosti u rješavanju problema koji su ispred naših učenika i koji će im u potpunosti pomoći u usvajanju svih sadržaja koje trebaju usvojiti kako bi bili uspješni u određenim oblastima. Tematske sjednice zakonodavne vlasti u Kantonu Sarajevo koje smo u posljednje vrijeme vidjeti bile su protkane prezentacijom donošenih strategija i dokumenata, a da istovremeno nismo bili u prilici vidjeti niti jednu ni kvalitativni ni kvantitativnu analizu procesa vezanih za rezultate naših učenika. Tematska sjednica Skupštine Kantona Sarajevo o obrazovanju bila je dokaz da oni koji upravljaju reformama u obrazovanju nemaju kompetencije (za pokretanje računara na navedenoj sjednici bile su potrebne dvije osobe, a to je trošak ovog društva), te smo svjedoci da najveći procesi nemaju ugrađen niti jedan prijedlog baze, nema javnih i konstruktivnih rasprava, nema kvalitetne diskusije niti prijedloga koje jedino baza može i treba predložiti. Ljudski resursi u Kantonu Sarajevo su nepresušan izvor, ali njih najčešće nema, iz različitih razloga. Ponekad nemaju priliku, jer nisu politički podobni, ponekad zbog apatije prosvjetnih radnika prouzrokovane nedovoljnim poštovanjem, a ponekad jer su šutnjom uslovljeni da čuvaju svoja radna mjesta koja imaju na određeno vrijeme. Baza, nastavnički kadar iz procesa, jedini su uslov da imamo i horizontalnu i vertikalnu prohodnost svih reformskih procesa koji se planiraju.
Nikada nije izvršena analiza devetogodošnje osnovne škole. Inicijative za analizu su postojale, baza je preko Sindikata dostavljala inicijative, Sindikat je tražio vraćanje na osmogodišnje obrazovanje, ali zbog nedovoljne profesionalne odgovornosti nije postojala volja da se javno iskažu dobri ili loši rezultati ovog sistema. Čak nije nikada urađena ni analiza prema trijadama u devetogodišnjem sistemu koje su trebale pokazati usvojena znanja učenika, ali ona znanja koja su zasnovana na ishodima učenja, koja ne prepoznajemo u trenutnim nastavnim planovima i programima.
Ako nastavnike u Kantonu Sarajevo pitate koliko su upoznati i koliko su involvirani u aktivnostima koje se trenutno provode u oblasti Kurikularne reforme u Kantonu Sarajevo, sigurni smo da će rezultati biti poražavajući, odnosno da 90% nastavnika nije upoznato o kojim aktivnostima se radi, a da se ne govori koliko su njihova mišljenja, koja su od neprocjenjivog značaja, uopće uzeta u razmatranje. Nisu, ne razgovara se o ovome na stručnim aktivima škole, kolege nisu u prilici pratiti reformske procese. Na nastavničkim vijećima i u aktivima se raspravlja o toplotnoj efikasnosti i ugradnji prozora, o izboru direktora i usvajanju dokumenata, koje su po zakonima u obavezi usvojiti, a o struci i njihovom uključivanju se ne govori uopće. Tim koji je imenovala ministrica Bogunić, a koji provodi reformske procese nije održao niti jedan okrugli sto, niti jedno tematsko obraćanje niti jedno obraćanje nastavnika koji imaju izuzetne rezultate i izuzetne prijedloge za poboljšanje odgojno – obrazovnog sistema.
Najkvalitetniji nastavni planovi i programi podrazumijevaju kontinuirano praćenje svih dijelova ovih ozbiljnih dokumenata, analize kojima ćemo dobiti kvalitetne argumente za promjenu određenih sadržaja i podrazumijevaju stalnu raspravu o potrebi promjena i promjenama u kojoj će učestvovati svi sudionici odgojno-obrazovnog procesa. Trenutno imamo situaciju da je “donesen predmetni Curriculum za Tjelesni i zdravstveni odgoj” u kojem nije učestvovao niti jedan od preko hiljadu učitelja u Kantonu Sarajevo, da se predstavnici koji su u timu za izradu predmetnih Curriculuma nikada nisu susreli s timovima koji izrađuju srodne predmetne Curriculume, pa ne čudi da ćemo imati ponavljajuće i bespotrebne sadržaje. Na žalost, vrijeme je potrošeno, ljudski i materijalni resursi neadekvatno iskorišteni, a svaki dan, za svakog učenika je izgubljen.
Očekujemo analizu Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo, a ne prepisanu analizu koju je predstavila APOSO, u kojoj ćemo vidjeti kako su naši učenici odgovorili na pitanja u PISA testiranju o njihovom mentalnom zdravlju i socijalnoj sreći u sistemu koji im je nametnut i u kojem moraju naći svoje mjesto pod suncem, dok oni koji ih predstavljaju na tematskim sjednicama trebaju pomoć nekoliko službenika da “pokrenu računar”. Očekujemo ih da nam se obrate i izlože konkretne mjere za poboljšanje obrazovanja u Kantonu Sarajevo.

Tags
Show More

Related Articles

Back to top button
Close
Close