Saopćenje za javnost članova Savjeta MZ-e B. Mahala

Visočki mediji  prenijeli su informaciju iz Općine Visoko da je„dana 18.06.2013.godine je na osnovu dogovora od 14.06.2013.g. sačinjen Protokol o realizaciji projekta adaptacije alternativnog pravca Seoča-B. Mahala, koji je potpisan od strane predsjednika Savjeta MZ B. Mahala (koji je prije potpisivanja predočio i odluku savjeta MZ B. Mahala), predsjednika Savjeta MZ Dobrinje, vd direktora Kantonalne direkcije za ceste i Općinske načelnice“.
Mi dole potpisani članovi Savjeta MZ B.Mahala, radi istinitog i objektivnog informisanja javnosti želimo da istaknemo sljedeće.
Naime, u julu mjesecu 2008. godine održan je zbor građana tada podružnice B. Mahala, na kojem su građani donijeli odluku da se uradi projekat za kompletnu putnu infrastrukturu kroz naselje i to da se glavni putni pravci izgrade u širini od pet metara a sporedni u širini od tri metra.
U martu 2013 godine održana je također zbor građana B. Mahale na kojem je jednoglasno podržana gore navedena odluka iz 2008. godine  tj građani su ponovo bili jedinstveni da se putna infrastruktura u B. Mahali radi po projektu koji je izrađen i da od istog nemo odstupanja.
Dalje dana 14.06.213. godine  održan je sastanak novoizabranog savjeta Mz B. Mahala na kojem su članovi savjeta informisani o razgovorima koji su vođeni  u zgradi općine Visoko, te je  savjet usvojio jednoglasan zaključak da se radovi na dijelu puta u dužini od 400 metara urade isključivo po projektu iz koji posjedujemo, da se izvrši sanacija nadostućih površina asfaltnog kolovoza na cijeloj dionici, te izvrše potrebne pripremne radove proširenja puta preko nekategorisanog dijela puta Jehovaća-Seoča.
Suprotno od navedenog zaključak i odluka građana  danas se u B. Mahali izvode radovi u vrijednosti od 22.000 KM, radovi se izvode u dužini od 150 metara,  širina puta je tri metra, umjesto planiranih 5 metara po prvobitnom projektu, bez ivičnjaka, odvodnih šahtova i  projektne dokumentacije.
Također, želimo da istaknemo a što se vidi iz gore navedenog, da potpisani protokol i trenutne radove koji se izvode nema saglasnosti savjeta MZ B. Mahale, niti je ikada savjet mjesne zajednice zvanično upoznat sa sadržajem protokola koji se spominje.
Dakle protokol o izvođenju radova je potpisan bez saglasnosti savjeta. U konkretnom slučaju se radi o samovolji pojedinaca uz nažalost podršku aktualne izvršne vlasti.
Kao legitimni i legalni predstavnici građana MZ B. Mahala pokrenut ćemo pitanje odgovornosti potpisnika ovog dokumenta.
Podsjećanja radi za sve one koji ne poštuju odluke i zaključke građana i do čijeg im mišljenja očito nije stalo, da je Savjet MZ kolektivni organa koji donosi odluke zajednički, a ne pojedinačno kao što je to slučaj u našoj Mjesnoj zajednici.

1.EMIR MUSLIĆ
2.BITIĆ ALMIR
3.SELVEDIN MUSLIJA

Show More

Related Articles

Back to top button
Close
Close