-TopSLIDEBiHPolitikaZDK

Saopćenje sa 9. sjednice Skupštine ZDK

SAOPĆENJE SA 9. SJEDNICE SKUPŠTINE

Na devetoj sjednici Skupštine Zeničko–dobojskog kantona devetog saziva, održanoj 31.05.2023. godine razmatrano je sedam tačaka prethodno utvrđenog dnevnog reda.

U okviru prve tačke dnevnog reda razmatran je Izvještaj o radu i ostvarivanju Programa rada Skupštine za 2022. godinu, za period I-XII 2022. godine. Zaključak o prihvatanju ovog izvještaja nije dobio potreban broj glasova zastupnika da bi bio prihvaćen.

Skupština je potom razmatrala i zaključkom primila na znanje Izvještaj o radu Kantonalnog suda u Zenici za 2022. godinu.

Skupšina je u nastavku razmatrala i sve preostale tačke dnevnog reda devete sjednice od čega su bile dvije informacije i tri izvještaja. Ni jedna od razmatranih tačaka nije dobila potreban broj glasova zastupnika da bi bila prihvaćena, a riječ je o slijedećim tačkama dnevnog reda:

  • Izvještaj o radu Ureda za pritužbe javnosti za 2022. godinu,
  • Izvještaj o radu Nadzornog odbora Agencije za privatizaciju Zeničko-dobojskog kantona za 2022. godinu,
  • Informacija o stanju u oblasti zapošljavanja na području Zeničko-dobojskog kantona,
  • Izvještaj o praćenju realizacije mjera i aktivnosti planiranih Kantonalnim ekološkim akcionim planom Zeničko-dobojskog kantona,
  • Informacija o stanju priprema za zaštitu i spašavanje ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća, sa mjerama za organizovanje, razvoj i jačanje civilne zaštite u Zeničko-dobojskom kantonu za 2022. godinu.    

Stručna služba Skupštine ZDK

Tags
Show More

Related Articles

Back to top button
Close
Close