Općine BiHPolitika

Samovolja Općine Kiseljak ili uzurpacija privatnog posjeda

Općina Kiseljak nastavlja sa prisvajanjem imovine Poduzeća “Banja Kiseljak – Hotel Dalmacija” d.d. Kiseljak

Skoro osamnaest godina traje agonija poduzeća iz naslova, a ogleda se u činjenici da nadležni općinski organi u Kiseljaku od 22.11.1999. godine temeljem Uredbe o upisu u javne knjige nekretnina i prava na nekretninama u postupku privatizacije, nikada nije odgovorio na zahtjev poduzeća iz naslova, niti je donesena ikakva odluka od strane upravnog organa.

U isto vrijeme, Općina Kiseljak svojim radnjama i odlukama narušava prava ovog poduzeća oduzimajući mu nekretnine čiji je vlasnik i dodjeljujući ih drugim licima. Sva imovina poduzeća je na svojevrstan način uknjižena, prenesena u vlasništvo Općine Kiseljak.

U Općini Kiseljak zanemaruju činjenicu da je pravo na imovinu zagarantovano članom II/3. k) Ustava BiH.

Upravni organ općine Kiseljak ne želi da okonča upravni postupak, ignorišu se svi viši nivoi vlasti i presuda Vrhovnog suda FBiH br. 51 0 Ps 001732 14 Rev od 31.03.2015. godine. Općina Kiseljak sve zakonske presude tumaći na sebi svojstven način, pravdajući vlastiti postupak uzrpacije privatnog vlasništva. Između ostalog, ignorišu se sudska mjera zabrane raspolaganja koju nadlažni sud nikada nije ukinuo.

Na zahtjev Načelnika Općine Kiseljak u 2015. godini, po žurnom postupku je izvršena revizija privatizacije.
12.12.2016. godine je Agencija za privatizaciju F BiH završila reviziju pretvorbe i privatizacije “Hotela Dalmacija” d.o.o. Kiseljak te “utvrdila da je postupak privatizacije proveden u skladu sa članom 23. Zakona o privatizaciji preduzeća, Pravilnikom o postupku prodaje imovine i dionica ili udjela preduzeća …” – “ista se može ocjeniti ispravno provedenom…”.

Ovih dana smo zabilježili još jedan postupak narušavanja privatnog posjeda poduzeća “Banja Kiseljak – Hotel Dalmacija” d.d. Kiseljak.

Po nalogu izvršne vlasti Općine Kiseljak u dva navrata je izvršena sjeća endemskog hrasta “lužnjaka” – ambijentalnog ukrasa kompleksa “Hotela Dalmacija”. Ovaj barbarski čin prethodio je uzurpaciji objekata i zemljišta.

Uzurpiran je objekt Starog hotela “Turist”, a ne ime humanitarnih potrebe nevladinog sektora “Centra za edukaciju i rehabilitaciju”. Ovaj projekt Općina Kiseljak realizira i sredstvima Vlade Republike Hrvatske.

Osim toga, na lokaciji koja se vidi kao slobodna planira se gradnja Doma zdravlja Kiseljak.

Na primjeru ovog poduzeća se očituje da Općina Kiseljak nije servis građanima, a još manje privrednim društvima.

Tags
Show More

Related Articles

Back to top button
Close
Close