Rifat Delić i Fahrudin Bečirović posjetili PU Maglaj

Ministar unutrašnjih poslova Zeničko-dobojskog kantona Rifat Delić i policijski komesar Fahrudin Bečirović, 20. februara 2013. godine, posjetili su Policijsku  stanicu Maglaj, gdje su sa načelnikom Policijske uprave III Zavidovići, komandirom Policijske stanice Maglaj i komandirom Policijske stanice Zavidovići održali radni sastanak, na kojem su između ostalog, detaljno informisani o stanju bezbjednosti na području općine Maglaj, te aktivnostima koje se poduzimaju na poboljšanju ukupnog stanja bezbjednosti na području ove općine. Takođe se razgovaralo i o aktuelnim projektima i aktivnostima koje se realizuju sa ciljem poboljšanja kvalitete saradnje i pružanja usluga građanima, kao i projektima koji omogućavaju kvalitetnije uslove za rad policijskih službenika.

Sastanak je organizovan i iniciran prvenstveno u cilju analize stanja bezbjednosti na području iz nadležnosti navedene policijske stanice kao i planiranja aktivnosti na unapređenju istog, sa posebnim akcentom na planiranje i sprovođenje operativnih aktivnosti i drugih mjera i radnji iz nadležnosti policijskih službenika na prevenciji krivičnih djela, kao i rasvjetljavanju i dokumentovanja istih, te lociranju, pronalasku i procesuiranju izvršilaca istih.

Takođe je razgovarano o mjerama i radnjama koje se poduzimaju u skladu sa Akcionim planom Uprave policije za 2013. godine, te je pored ostalog konstatovano i zaključeno, da na području iz nadležnosti Policijske uprave III Zavidovići, odnosno Policijske stanice Maglaj i Policijske stanice Zavidovići, nisu zabilježeni veći bezbjednosni problemi, te da će se sa ciljem održavanja povoljne bezbjednosne situacije, nastaviti sa poduzimanjem mjera iz naznačenog plana.

Na održanom sastanku, ministar Delić je ukazano na značaj svih naših aktivnosti, koje se prvenstveno ogledaju u mjerama i radnjama na rasvjetljavanju i dokumentovanju izvršenih krivičnih djela, procesuiranju izvršilaca istih te određenim uslugama koje pružamo građanima, te ukazao na činjenicu da te aktivnosti moraju biti poduzimane krajnje profesionalno, etično i stručno, kako bi efekti postupanja svih službenika i službi koje djeluju u sastavu Ministarstva bili što bolji i reprezentativniji a građani zadovoljniji pruženim uslugama.

Policijski komesar Bečirović je tom prilikom ukazao na značaj proaktivnog djelovanja policijskih službenika, a koji pristup treba postati prepoznatljiv u našem postupanju i usmjeren prema lokalnoj zajednici, koja predstavlja ambijent u kojem policijski službenici imaju prvenstveno zadatak da uoče sve negativne pojave i nezakonite radnje, djeluju u okviru svojih ovlaštenja, uključuju i druge subjekte koji su obavezni postupati u određenim situacijama, dokumentuju negativnosti i sankcionišu počinioce istih, te na taj način, u okviru jednog partnerskog odnosa, stiču povjerenje svih građana i članova zajednice te rade na poboljšanju imidža policijskog zvanja i kredibiliteta policijskih službenika uopšte.

Nakon izvršenih analiza, prvenstveno kada su u pitanju rezultati i efekti postignuti rokom 2012. godine, u drugom dijelu radnog sastanka su konkretizovane aktivnosti i mjere koje će se poduzimati u narednom periodu od strane službenika Policijske stanice Maglaj, kao i aktivnosti koje će biti nadzirane i koordinirane od strane Uprave policije Ministarstva unutrašnjih poslova Zeničko-dobojskog kantona, sa ciljem prevencije krivičnih djela te rasvjetljavanja i dokumentovanja počinjenih krivičnih djela i lociranja i procesuiranja izvršilaca istih.

www.magazinplus.eu – MUP ZDK

Show More

Related Articles

Back to top button
Close
Close