Visoko

Rezultati izbora za članove savjeta mjesnih zajednica

SAOPĆENJE O PROVEDENIM IZBORIMA ZA ČLANOVE SAVJETA MJESNIH ZAJEDNICA OPĆINE VISOKO ZA MANDATNI PERIOD 2017-2021.

U nedjelju, 23.04.2017. godine na području općine Visoko provedeni su izbori za članove savjeta svih 26 mjesnih zajednica Općine, za naredne 4 godine.
Na izborima je glasalo 5.467 birača, što od ukupnog broja registrovanih 34.287 birača prema centralnom biračkom spisku iznosi 15,95%.
Izborni dan je protekao u skladu sa planiranim izbornim aktivnostima, tako da su 26 biračkih mjesta otvorena u 8:00 sati i zatvorena u 16:00 sati.
Veći odziv birača evidentiran je u MZ Radovlje, Dobrinje, Gračanica i Moštre, u odnosu na prethodne izbore, gdje je Komisija naknadno dostavila i dodatni broj glasačkih listića.
Izbore su pratili i veći broj akreditiranih posmatrača ispred političkih stranaka i građana.
Na osnovu dostavljenih izvještaja biračkih odbora, Komisija će utvrditi rezultate i prijedlog Odluke o potvrđivanju rezultata dostaviti Općinskoj načelnici i Općinskom vijeću u dalju proceduru potvrđivanja.
Komisija za sprovođenje izbora u mjesnim zajednicama općine Visoko se zahvaljuje biračkim odborima na kvalitetno obavljenom zadatku, kao i biračima na odzivu.

 

PRELIMINARNI REZULTATI ZA ČLANOVE SAVJETA MJESNIH ZAJEDNICA OPĆINE VISOKO 2017-2021.

 

1. ARNAUTOVIĆI
1. Osmanbašić Emir
2. Muzaferija Sabahudin
3. Alijagić Dževad
4. Trako Meliha
5. Ajdin Miralem

2. BUCI
1. Fejzić Dževad
2. Muratović Ejub
3. Čurt Mirsad
4. Bekrić Semir
5. Hajdarević Zihno
6. Delić Amar
7. Džafić Fadil

3. BULČIĆI
1. Sokolović Sejd
2. Strukar Nijaz
3. Sokolović Ferid
4. Kulić Esad
5. Kulić Rusmir

4. BUZIĆ MAHALA
1. Muslija Midhat
2. Hindija Mirzet
3. Krpo Adis
4. Brodlić Emina
5. Bečarević Nedžad

5. CENTAR
1. Ašlama Vejsil
2. Avdagić Kenan
3. Konjičanin Mensur
4. Limo Jasminka
5. Hodžić Amila
6. Nurudinović Haris
7. Greda Edna

6. ČEKREKČIJE
1. Salihović Anel
2. Smajlović Muhamed
3. Devović Saburdin
4. Blažević Denis
5. Gurdić Elvir

7. DOBRINJE
1. Kahvedžić Eldin
2. Suljić Fahrudi,
3. Muhedin Elvin
4. Kvakić Sanita
5. Buza Hilmo

8. GODUŠA
1. Babić Eniz
2. Bulut Senahid
3. Bulut Zikrija
4. Babić Ibro
5. Ahmić Nezir
6. Halilović Dženita
7. Zukić Hadis

9. GRAČANICA
1. Husić Azra
2. Hajlovac Anes
3. Lopo Kemal
4. Kaplan Ekrem
5. Spahić Zijad
6. Buza Alija
7. Pandžić Jasmin
8. Jolić Enijad
9. Kaplan Mustafa

10. KULA BANJER
1. Trnčić Armin
2. Semić Husein
3. Numanović Hamdija
4. Trnčić Besim
5. Ibrišimović Munib

11. KOLOŠIĆI
1. Mušinbegović Amir
2. Suša Ejub
3. Begić Ševko
4. Fejzović Enver
5. Suša Nermin

12. KRALUPI
1. Džafić Edin
2. Mostić Elvir
3. Delić Alen
4. Jašarević Ševko
5. Javorovac Šele
6. Sudžuka Salko
7. Zerdo Sejad

13. LIJEŠEVA
1. Ohran Akif
2. Ohran Mensur
3. Halilović Fikret
4. Karavelić Irhan
5. Akšamović Elvir

14. MOŠTRE
1. Dervišbegović Fikret
2. Omanović Nerman
3. Neimarlija Amil
4. Omanović Bečir
5. Hasagić Amir
6. Frljak Faruk
7. Ćovrk Salhudin
8. Muco Nihad
9. Hasagić Malik

15. NOVO NASELJE
1. Malić-Zečević Maja
2. Pašalić Adi
3. Alibegović Mirsad
4. Pašalić Nermin
5. Balić Mujo
6. Čengić Mahir
7. Alibegović Mensura
8. Limo Jasmin
9. Pinjić Nijaz

16. ORAŠAC
1. Durić Salem
2. Begić Adnan
3. Dervić Mevludin
4. Osmanbegović Ibrahim
5. Planinčić Đevad

17. PODVINCI
1. Zukan Nihad
2. Spahić Miralem
3. Zukan Sulejmen
4. Mlivić Sadmir
5. Selimović Mirsad
6. Velić Čamil
7. Kaljun Miralem

18. PORJEČANI
1. Ganić Rusmir
2. Genjac Dževad
3. Mušija Armin
4. Mrkalić Elvedin
5. Lepić Ahmed
6. Lepić Sabit
7. Šabanović Hasan

19. ROSULJE
1. Balta Amir
2. Gazić Adnan
3. Sejdić Sead
4. Alajbegović Šukrija
5. Subotić Siniša
6. Hercegovac Emir
7. Novokmet Mahir
8. Čehajić Almir
9. Hercegovac Emina

20. RADOVLJE
1. Suljić Fahrudin
2. Valjevac Salih
3. Silajdžić Sakib
4. Softić Enver
5. Ibrišević Munir
6. Pušćul Sejad
7. Pušćul Refik

21. STARI GRAD
1. Novokmet – Halilović Delila
2. Novokmet Mirza
3. Selmanović Edib
4. Limo Asim
5. Blažević Mahir
6. Čelik Smajo
7. Limo Samra
8. Šahinović Senad
9. Čelik Nedim

22. TOPUZOVO POLJE
1. Osmanović Refija
2. Hodžić Haris
3. Provalić Hariz
4. Nukić Jasmin
5. Gladović Abdulah
6. Muratović Muamer
7. Puščul Refija

23. TUŠNJIĆI
1. Huseljić Aldin
2. Dujmović Anto
3. Šabanović Mensur
4. Huseljić Adem
5. Karavdić Nermin

24. VRATNICA
1. Brkić Halim
2. Tatar Admir
3. Kadrić Ermin
4. Čabaravdić Muhamed
5. Fejzić Faruk

25. ZIMČA
1. Kapetanović Sehad
2. Bukić Mirza
3. Čelebić Esmer
4. Kovo Džafer
5. Kozina Mato
6. Suljić Fikret
7. Alibegović Dženan

26. ŽELJEZNIČKA STANICA
1. Bakšić Alija
2. Ahmiš Sejid
3. Suljić Ismet
4. Softić Memsud
5. Muzaferija Edi

 

Komisija za sprovođenje izbora u mjesnim zajednicama Općine Visoko

visoko.gov.ba

Tags
Show More

Related Articles

Back to top button
Close
Close