Revolucionarna rješenja u bh. poljoprivredi kroz projekat AEPC

Kako osavremeniti poljoprivredu, jedan od sektora sa najviše nedostataka, sektor sa niskim platama i prihodima, malim parcelama zemlje, zastarjelim tehnikama proizvodnje? BH poljoprivrednicima nedostaju znanja, vještine, iskustvo i kredibilitet potreban da bi se takmičili na međunarodnim tržištima?

Kako dakle povećati izvoz svježeg voća i povrća u Europu obzirom da trenutno iznosi samo 2.7%?

Kako povećati konkurentnost lokalnih proizvoda kada Bosna i Hercegovina godišnje uveze poljoprivrednih proizvoda u vrijednosti od zapanjujućih 970 miliona eura?

Ova pitanja su ključna za ekonomiju cijele Bosne i Hercegovine između ostalog i zato što je preko 20% radne snage zaposleno u poljoprivrednom sektoru. Također, oko 50 % stanovništva na neki način je povezano ili zavisi od sektora poljoprivrede.

Lokalni poduzetnici trebaju nove tehnologije!

Projekat Centra za promociju poljoprivrednog izvoza (AEPC) je na ova pitanja odgovorio inovativnim internetskim “e-BIZ” pristupom koji kombinuje poslovni duh BiH poduzetnika,  sa iskustvima eksperata iz projektnog tima, učinkovitim i korisnim informacijama, te koristeći moderne informacijske tehnologije (ICT). Na ovaj način AEPC projekat je konkretno utjecao na konačne rezultate u poljoprivredi, koji su od šireg značaja za cijeli sektor poljoprivrede, osiguravši da se započeti trend razvoja nastavi i nakon okončanja projekta.

Od uspostavljanja do održivosti projekta

Uz pomoć Ministarstva vanjskih poslova Kraljevine Norveške, Centar za razvoj obrazovanja (EDC) je 2011. godine pokrenuo inovativni projekat Centar za promociju izvoza poljoprivrednih proizvoda (AEPC) s cijem da pomogne sektoru poljoprivrede BiH da poveća izvoz, a poljoprivrednicima da poboljšaju svoja gospodarstva. AEPC projekat na taj način također doprinosi integraciji BiH u EU i radi na unapređenju životnog standarda stanovništva općenito. Osnovana 1958.godine od strane renomiranog Univerziteta Harvard i MIT fakulteta,  Centar za razvoj obrazovanja (EDC) je međunarodna neprofitna organizacija vrijedna 148 miliona eura čiji uposlenici rukovode sa više od 250 projekata širom svijeta.

Uspješna realizacija je počela kada je ovaj projekat postao partner lokalnim bh poduzetnicima u stvaranju AgroLink Centra za usluge promocije izvoza koji je za manje od tri godine, uprkos globalnoj recesiji i neuobičajeno surovim vremenskim uvjetima, postao samoodrživ.

“AgroLink je razvio i nudi veoma vrijedne usluge koje jačaju konkurentnost malih i srednjih preduzeća”, kaže Dr. Janice Brodman, tehnička direktorica AEPC-a. “Sjajno je što će Agrolink nastaviti raditi još dugo u budućnosti.”

BiH prva u regionu

Impresivno je što je projekat AEPC omogućio AgroLink-u da ponudi mnoge jedinstvene usluge prvi put u BiH i regionu. Na primjer, AgroLink pruža jedinstvenu uslugu “elektronske sljedivosti” tj. sistem e-praćenja prilagođen korisniku. Ovaj sistem pruža poljoprivrednim subjektima konkurentsku prednost time što omogućava lak pristup informacijama i dokumentaciji kakvu europski uvoznici zahtijevaju. Sistem e-praćenja pomaže proizvođačima u BiH da poboljšaju kvalitet svojih proizvoda, efikasnost proizvodnje i općenito konkurentnost, uz primjenu ekološke prakse u proizvodnji, uz veću produktivnost, bolju usklađenost sa europskim standardima i uz niže troškove proizvodnje.

“Kompanije pretplaćene na pakete usluga AgroLink-a napokon su u prilici da koriste prednosti geografske pozicije na pragu Zapadne Europe”, kaže Katica Poljo, v.d. šefa AEPC projekta.

Usluge AgroLink-a pomažu zadrugama da dobiju povoljnije cijene: “Info sistem o tržištu nam je pomogao da sa Mercatorom pregovaramo o cijenama”, kažu u zadrugi PZ Matica iz Čapljine koja broji 40 kooperanata. Nakon provjere AgroLink-ovih informacija o cijenama na tržištu, zadruga je shvatila da su ranije prodavali svoje proizvode po cijenama nižim nego što su na tržištu.

Još jedna jedinstvena usluga, sada prisutna po prvi put u BiH, potpomognuta od strane AECP-a je AgroLink-ov AMIS sistem koji nudi dnevne informacije o cijenama voća i povrća iz cijele zemlje. Važno je naglasiti da je ovakav sistem nužan u procesu pridruživanja EU. Nekoliko međunarodnih organizacija za poljoprivredni razvoj očekuju od ministarstva poljoprivrede u BiH da učine sve što je potrebno kako bi AgroLink nastavio sa pružanjem ove ključne usluge, kao što je slučaj u susjednim zemljama gdje su vlade slično učinile za svoje proizvođače.

Stotine farmera u Bosni i Hercegovini su do sada koristili AMIS sistem, koji nudi otvoren i brz pristup cijenama 50 vrsta voća i povrća sa četiri najveće veleprodajne pijace: Sarajevo, Čapljina, Banja Luka i Arizona. Koristeći AMIS, proizvođači imaju pristup cijenama na dnevnoj bazi, te zahvaljujući tome mogu pregovarati o postizanju boljih cijena i time povećati zaradu. Osim toga, nova usluga AgroLink-a nudi prvi regionalni AMIS sistem, pružajući BiH sedmične tržišne cijene sa ostalih većih tržišta u regiji uključujući Albaniju, Hrvatsku, Crnu Goru i Srbiju. Rezultat: Efikasnije i transparentnije tržište za cijelu BiH!

Prvi put u BiH se primjenjuje i AgroLink-ova SMS usluga koja omogućava poljoprivrednicima brzo i jednostavno dobiju tržišne cijene u državi I u regionu, putem mobitela. Fuad Čurčić, menadžer AEPC-a za poslovni razvoj naglašava: “Ako se farmer nalazi u polju i treba da donese odluku koji usjev će da zasadi, on može jednostavno izvaditi svoj mobilni telefon i saznati trenutne cijene na tržištu.”

Uz vodstvo i konsultacije AEPC-a AgroLink je također razvio AgroLink Training Academy koja nudi širok spektar obuka,  od najsavremenijih obuka namijenjenih stručnoj javnosti, do obuka za poljoprivrednike, zadruge i druge proizvođače koji žele da se takmiče na europskim tržištima. Jedna od populatnijih obuka AgroLinka podučava poljoprivrednike koracima za postizanje standard tzv. dobre poljoprivrednee prakse (GAP) i s tim povezanim zahtjevima o kvaliteti i implementaciji ovih koraka. Naime, sve su ovo zahtjevi koje je potrebno ispuniti za izvoz svježeg voća i povrća na prosperitetno tržište EU. Ipak, proizvesti visokokvalitetne proizvode i ispuniti zahtjeve za certificiranje više nije dovoljno, stoga je AEPC pomogao AgroLink-u da razvije vještine i usluge prodaje i marketinga uz koje će lako naći europske kupce i dogovoriti odgovarajuće cijene. Naprimjer, AgroLink je pomogao proizvođačima da izvezu trešnje u Veliku Britaniju i borovnice u Belgiju. BH poljoprivredni proizvodi, također su promovirani i U Norveškoj, Danskoj, Švedskoj, Holandiji, Češkoj i zemljama našeg regiona.

Anketa provedena među 35 klijenata malih I srednjih preduzeća je dala nevjerovatne rezultate: preko 90% anketiranih je navelo da su usluge AgroLink-a bile korisne za njihov biznis. “Namjeravamo da nastavimo proširivati i nuditi vrhunske usluge našim klijentima u narednim godinama“, kaže Nedžla Adilagić, suvlasnica i direktorica AgroLink-a.

Implementirajuće organizacije AECP-a

Osim ranije pomenutog EDC-a, u implementaciji AEPC projekta je također učestvovao I TraceTracker (TT), vođa na tržištu sljedivosti/praćenja već više od decenije. TT doprinosi u nekoliko većih projekata EU i pruža usluge vodećim kompanijama u prehrambenoj i poljoprivrednoj industriji, te nudi tehničku podršku u razvoju kompanija.  Koristeći svoje decenijsko iskustvo, TT analizira potrebe i kapacitete poljoprivrednih djelatnosti, kako bi I bh proizvođači usvojili moderne procese potrebne za uspješan ulazak na tržišta EU.

Među sponzorima AEPC projekta su i Svjetska banka, Vlada SAD-a, Vlada Kraljevine Norveške, Agencije UN-a i mnogi drugi međunarodni subjekti.

Trogodišnji projekat AEPC u BiH vrijedan 1.85 miliona eura koristi EDC-ov dokazani internetski “e-BIZ” pristup poslovanju tzv. “Pet koraka do uspjeha”.

  • AEPC „Pet koraka do uspjeha!”
  • Započnite sa zahtjevima tržišta
  • Identificirajte informacijske tehnologije „visokog utjecaja” i druge usluge koje brzo i značajno poboljšavaju konkurentnost poljoprivredne djelatnosti
  • Odaberite lokalne poduzetnike koji će suinvestirati svoj vlastiti novac, sredstva i vrijeme kao partnere projekta, a ne samo korisnike.
  • Sarađujte sa partnerima poduzetnicima kako biste uspostavili AgroLink sa stabilnim poslovnim planom, imajući pri tom usluge velikog utjecaja kao ključne u ponudi
  • Obezbijedite jake praktične treninge i tehničku podršku da se razvije kapacitet AgroLink-a, posebno u oblastima prodaje, marketinga i finansijskog menadžmenta.

    ekapija

Show More

Related Articles

Back to top button
Close
Close