Revizori o radu Ministarstva civilnih poslova: Pasoši nabavljani mimo zakona

Ministarstvo civilnih poslova BiH, s ministrom Sredojem Novićem na čelu, od revizora je dobilo mišljenje s rezervom, a jedan od razloga je i to što je ova državna institucija nabavila pasoše u 2012. mimo zakona i važećih pravila.

Provedeni postupak dodatne nabavke obrazaca pasoša za 2013. godinu nije u skladu s odredbama Zakona o javnim nabavkama.

Prekršen Zakon

Ministarstvo je nabavku izvršilo zaključivanjem aneksa ugovora o dodatnoj isporuci, a u skladu sa zaključkom Vijeća ministara BiH. U skladu s planom za 2012, Ministarstvo je nabavilo ukupno 403.200 obrazaca pasoša od dobavljača BUNDESDRUCKEREI GMBH iz Njemačke, s kojim je zaključen ugovor u februaru 2009. ukupne vrijednosti 17.392.000 maraka na razdoblje od 36 mjeseci od dana prve isporuke. Ugovorene količine pasoša iz osnovnog ugovora isporučene su i preuzete u potpunosti, a Ministarstvo raspolaže podatkom da je na kraju 2012. na stanju bilo 138.519 obrazaca. Nakon toga, Ministarstvo je s dobavljačem u julu 2012. zaključilo aneks ugovora o dodatnoj isporuci 600.000 obrazaca pasoša u 2013, vrijednosti 6,5 miliona KM. Kao razlog da se dodatna isporuka realizira, navedena je ekonomska opravdanost.

– Smatramo da postupak nabave dodatne količine pasoša zaključivanjem aneksa ugovora nije usklađen s odredbama Zakona o javnim nabavama BiH, kazali su revizori, objasnivši da svaka nova nabavka zahtijeva novi postupak.

Ukupno izvršenje budžeta Ministarstva u 2012. iznosi 14.204.093 KM, a Ministarstvo je krajem godine izvršilo jednu promjenu strukture rashoda u ukupnom iznosu 80.000 KM. Prestrukturiranjem je izvršeno umanjenje pozicije granta iz oblasti kulture, a povećane su pozicije putnih troškova za 17.000 KM, izdataka za telefonske i poštanske usluge za 25.000 KM i ugovorene usluge za 38.000 KM. Ministarstvu civilnih poslova revizori zamjeraju i loše upravljanje službenim vozilima i projektima raspodjele grant-sredstava. Ukupni izdaci za upotrebu vozila iznose 134.976 maraka, a značajni troškovi odnose se na izdatke za gorivo (60.680 KM) i izdatke za opravak i održavanje vozila (52.650 KM).

Ukupno ostvarene bruto plaće i naknade iz plaća za 144 zaposlene osobe iznose 3.745.043 KM, a krajem godine isplaćena je stimulacija za 55 osoba u ukupnom neto iznosu 28.700 KM, dok se iznos isplaćene stimulacije kretao od 350 do 1.000 KM.

Veliki troškovi

Naknade troškova zaposlenih ostvarene su u iznosu od 516.836 maraka. Značajne naknade odnose se na izdatke za prevoz, topli obrok (195.714 KM), regres (39.313 KM), odvojeni život (20.476 KM), smještaj dužnosnika (29.984 KM), otpremnine zbog odlaska u penziju (20.046 KM) i pomoć u slučaju smrti ili teže invalidnosti (28.728 KM). Ukupno ostvareni putni troškovi iznose 171.564 marke, a izdaci telefonskih i poštanskih usluga 144.925 maraka. Ukupno ostvareni troškovi za usluge reprezentacije iznose 42.387 KM.

Oslobođenje

Show More

Related Articles

Back to top button
Close
Close