Visoko

Rekonstrukcija lokalnog puta Stari Grad „Visoki“

Rekonstrukcija lokalnog puta Stari Grad „Visoki“, MZ Stari Grad

 

Općina Visoko je započela realizaciju projekta rekonstrukcije lokalnog puta Stari Grad „Visoki“, MZ Stari Grad za koji je proveden postupak javne nabavke i odabran izvođač radova Konzorcij „Ado trans“ d.o.o. Visoko i „Špic beton“ d.o.o. Zenica.

Sredstva za realizaciju navedenog projekta su obezbjeđena iz budžeta Općine Visoko za 2017. godinu. Ugovorna vrijednost projekta iznosi 18.213,28 KM sa PDV- om. U okviru radova na rekonstrukciji puta izvršiti će se asfaltiranje puta u dužini od 260m, širine 2,5 metara i debljine asfalta 7 cm.

Nadzor nad izvođenjem radova vrši firma „Arting BH“ d.o.o. Sarajevo, a ispitivanje terena vršiti će Laboratorija za ispitivanje građeviskih materijala i konstrukcija „DTQ“ d.o.o. Sarajevo.

 

Press Općine Visoko

Tags
Show More

Related Articles

Back to top button
Close
Close