Reizbor Selvedina Šatorovića za predsjednika Sindikata osnovnog obrazovanja i odgoja Ze-Do kantona

Kantonalni odbor Sindikata osnovnog obrazovanja i odgoja Zeničko-dobojskog kantona je 06. aprila/travnja 2013. godine u Zenici, održao redovnu Izvještajno-izbornu Skupštinu koju čine predstavnici sindikalnih podružnica SOOiO Zeničko-dobojskog kantona svih osnovnih škola sa područja Ze-Do kantona.

Na Skupštini je razmatran i usvojen Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju SSOOiO ZDK- a za prethodne četiri godine, te Okvirni program rada Kantonalne organizacije Sindikata za mandatni period 2013-2017. godine.

Također, izabran je i novi saziv Kantonalnog odbora od 13 članova, a za predsjednika Sindikata osnovnog obrazovanja i odgoja Ze-Do kantona jednoglasno je izabran Selvedin Šatorović, koji je tu dužnost obavljao i u proteklom periodu.

Sindikat osnovnog obrazovanja i odgoja ZDK-a poručuje da je otvoren za svaki vid socijalnog dijaloga u cilju poboljšanja ekonomsko-socijalnog položaja prosvjetnih radnika ZDK-a, te da će se i u narednom periodu boriti da prava svakog člana Sindikata budu u potpunosti zaštićena.

SSOOiO ZDK-a

Show More

Related Articles

Back to top button
Close
Close