Registracija preduzeća u FBiH: Teoretski pet, a u praksi 35 dana

Iako je po ekonomskim pokazateljima veći entitet, Federacija BiH, ipak nailazi na mnogobrojne poteškoće na polju ekonomskog razvoja, a jedna od njih je upravo osnivanje i registracija preduzeća. Iako je RS prije dvije godine pokrenuo jednošalterski sistem registracije poslovnih preduzeća osnivanjem Agencije za posredničke, informatičke i finansijske usluge Banja Luka (APIF), u FBiH taj sistem još nije zaživio. Međutim, promjene se naziru upravo s realizacijom Reformske agende

Pokazatelji jasno govore kako Bosna i Hercegovina gubi milione maraka investicija zbog veoma kompliciranog i dugotrajnog procesa registracije poslovnih subjekata.
Na osnovu podataka Agencije za unapređenje stranih investicija u BiH (FIPA), u Federaciji BiH procedura registracije poduzeća, prema zakonskim odredbama, trebala bi trajati pet dana, piše Večernji list BiH. Međutim, praksa upućuje na znatno duže rokove, pa zbog tehničkih poteškoća cijela procedura može potrajati od 30 do 45 dana.

Zato je, prema podacima Svjetske banke, Bosna i Hercegovina na posljednjem mjestu u regiji kad je riječ o jednostavnosti procedura.
Strah od odabira najboljeg oblika poslovanja, fiskalizacije i papirologije uglavnom je razlog koji većinu investitora tokom dugog i napornog procesa već na početku odvrati od ostvarivanja ideje.

Za razliku od Federacije BiH, u Republici Srpskoj je ta procedura mnogo kraća, pa postupak registracije pri Agenciji za posredničke, informatičke i finansijske usluge Banja Luka (APIF) traje tri dana od uredne predaje dokumenata.

Nužnost hitnih reformi u toj oblasti je neminovna jer je potrebno kreirati pretpostavke za brže pokretanje biznisa na cijeloj teritoriji BiH. Iako nije bilo predviđeno prvobitnim akcijskim planom, na jednoj od posljednjih sjednica Vlada FBiH je u Reformsku agendu, između ostalog, uvrstila i aktivnost o pokretanju takozvanih “one stop shopova” koji će u narednom periodu biti otvoreni u svim općinama u Federaciji BiH.

Riječ je o specijaliziranoj službi koja će investitorima na jednom mjestu i u kratkom roku osigurati sve nužne dozvole za registraciju bilo koje vrste biznisa.
“Uvođenjem one-stop shopova, odnosno jednošalterskog sistema registracije preduzeća uveliko se olakšava i skraćuje procedura pokretanja poslovne aktivnosti, uvodi se moderan pristup rješavanju poslovnih procedura i tako se postaje konkurentniji. One-stop shop je praksa koja odavno postoji u zapadnoj Evropi, a uvode je i zemlje regije. Realiziranjem takvog sistema na nivou BiH doprinijelo bi se konkurentnosti i atraktivnosti poslovnog okruženja u zemlji”, navodi FIPA.

Republika Srpska je prije dvije godine pokrenula jednošalterski sistem registracije poslovnih preduzeća, osnivanjem Agencije za posredničke, informatičke i finansijske usluge Banja Luka (APIF) pa sad tvrtke, umjesto za 23 dana, registraciju mogu obaviti za samo tri dana. Tako je tokom protekle dvije godine na području RS-a registrirano 24 posto novih preduzeća u odnosu na ranije razdoblje.

Iz APIF-a za iduću godinu najavljuju i elektronsku registraciju preduzeća, potvrdila je to direktorica Agencije Jelena Ćetković.

 

Piše: Selim Isanović
Novovrijeme.ba
Show More

Related Articles

Back to top button
Close
Close