Reforma FBiH: Ukida se Predsjedništvo FBiH

Ukidanje Predsjedništva Federacije Bosne i Hercegovine, odnosno funkcije predsjednika i potpredsjednika FBiH, i prebacivanje njihovih ovlasti na Parlament FBiH, izbor predsjednika Parlamenta te drastično smanjenje primanja profesionalnih federalnih zvaničnika, samo su neki od prijedloga koje je pripremio Ekspertni tim za reformu Federacije, saznaje „Dnevni avaz“.

Prema informacijama koje smo dobili od izvora bliskih Ambasadi SAD-a u Sarajevu, konferencija na kojoj će Ekspertni tim predstaviti svoje preporuke bit će održana 14. i 15. maja u Sarajevu.

181 preporuka

Pred predstavnike nevladinog sektora i javnosti naći će se 181 preporuka za preustroj Federacije.

– Riječ je o prijedlozima promjena u FBiH kojima će se ovaj entitet učiniti efikasnijim, a jeftinijim – kaže naš sagovornik.

On ističe da je u preporukama i prijedlog da se smanji broj kantona, ali se ne navodi koji je broj i koje oblasti. Ključni kriterij za definiranje novih kantona bit će ekonomski, ali će se i nacionalni element uzimati u obzir, navodi naš sagovornik.

Izvor blizak Ambasadi SAD-a u Sarajevu ističe i da će plaće izabranih zvaničnika biti drastično niže negoli su sada.

– Izabrat će se predsjednik Parlamenta FBiH. On, predsjednik Predstavničkog i Doma naroda te premijer Federacije moraju biti iz različitih naroda, odnosno etničkih grupa. Njihova primanja mogu biti jednaka iznosu od tri prosječne plaće u FBiH.

Poslanici će biti plaćani za rad. Ako su pred njima bitne odluke, onda će se Parlament sastajati u plenumu, dakle, bit će pozvani članovi oba doma i odlučivat će o pitanjima poput budžeta. Za neka pitanja gdje nema protivljenja odlukama one se mogu donositi i potpisima predsjednika klubova. Poslanička plaća može biti u visini prosječne federalne plaće, plus troškovi putovanja i boravka u Sarajevu za vrijeme sjednice.

 

Postavljeni rokovi

 

Ovime se želi praktično vezati ekonomska situacija u FBiH s radom Parlamenta – navodi naš izvor.

On ističe i da će se raditi na efikasnijem učinku Vlade.

Većina odluka donosit će se prostom većinom ministara, a za one bitne, poput nekih imenovanja, budžeta i sl., uvest će se princip odlučivanja kao i na Vijeću ministara BiH, gdje su potrebni glasovi ministara iz svih konstitutivnih naroda.

Novina je i da Federalni parlament ostaje bez plaća ako se u roku od pet mjeseci od proglašenja rezultata izbora ne formira Vlada.

Prijedlog je i da se broj poslanika Predstavničkog doma sa 98 smanji na 81, a doći će i do redukcije broja delegata u Domu naroda. Ovo tijelo zasjedat će samo kada se odlučuje o pitanjima koja su iz domena vitalnog nacionalnog interesa.

Prijedlog je i da se novi kantonalni parlamenti i vlade, kada dođe do redukcije broja kantona, konstituiraju na principu veličine kantona. Što brojniji i jači kanton, to veći broj poslanika i ministara u Vladi. I obratno.

Kantonalni funkcioneri bit će dužni svoju vladu imenovati u roku od četiri mjeseca od dana proglašenja izbora. U suprotnom, i njihovi poslanici ostaju bez plaća! A one iznose 80 posto od prosječne plaće u FBiH.

– Ekspertni tim naručio je ekonomsku analizu stanja u FBiH. Ona je vrlo precizno pokazala koliko je ova struktura skupa i neefikasna. Predloženim promjenama teži se da se to stanje promijeni. Izabrani zvaničnici moraju imati osjećaj za stanje u zemlji i zato se njihova primanja vežu za primanja ostalih zaposlenih.

Ekspertni tim ponudit će svoju verziju potrebnih promjena, a javna rasprava naredne sedmice definitivno će oblikovati prijedloge.

Nakon toga, dokument će biti upućen Federalnom parlamentu na razmatranje.

Ovo što se nudi u potpunosti je domaći proizvod. Ambasada SAD-a i ambasador Patrik Mun (Patrick Moon) nije niti jednog momenta utjecao na rad ovog tijela. Jedino što smo rekli je da neće biti trećeg entiteta niti ukidanja svih kantona. Obje te opcije jednostavno su nerealne – navodi naš izvor.

Svi se mogu žaliti Ustavnom sudu FBiH

Jedna od novina predviđa i da se bezmalo svako ko smatra da su mu prekršena ustavna prava, može žaliti Ustavnom sudu FBiH.

Ovo tijelo bit će popunjavano tako što listu kandidata sačini Visoko sudsko i tužilačko vijeće (VSTV). Kandidate, potom, ocjenjuju aktuelne sudije Ustavnog suda i upućuju Predsjedništvu Parlamenta FBiH. Ovo tijelo imalo bi pravo „pretumbati“ listu i ponuditi je na usvajanje poslanicima oba doma. Ako u dva kruga glasanja ta lista ne dobije podršku, imenovanja će se uraditi na osnovu liste koju su sačinili VSTV i Ustavni sud FBiH.

Veće ovlasti općinama

Prijedlog je i da se općinama daju veće ovlasti. Posebno u oblastima zdravstva i obrazovanja. Ekspertni tim predlaže da se osiguraju mehanizmi stabilnog priliva finansija ovom nivou vlasti.

avaz

Show More

Related Articles

Back to top button
Close
Close