BiHPrivredaVisoko

Refik Kurgaš: Penzionisanje 47 radnika KTK “Visoko”, štrajkača glađu (Video)

Refik Kurgaš je prvi donio informaciju radnicima KTK da je Vlada FBiH osigurala sredstva za njihovo panzionisanje

Kandidat A-SDA Visoko za načelnika Općine Visoko Refik Kurgaš, jedini je od političkih aktera našao za shodno da dva puta posjeti kožarske radnike koji su štrajkovali glađu.

Obećao im je da će iskoristiti sve mogućnosti da se iznađe trajno rješenje, a dans je bio prvi koji je radnicima donio dobru vijest – da je Vlada FBiH iznašla načina da se osiguraju sredstva za penzionisanje 47 radnika KTK Visoko.

 

Vlada Federacije BiH je na današnjoj hitnoj, telefonski održanoj sjednici, donijela Odluku kojom Agenciji za privatizaciju u FBiH odobrava da s posebnog računa, od prodaje predmeta „Goruša“ privrednog društva KTK “Visoko“ d.d. Visoko u maloj privatizaciji, uz saglasnost Razvojne banke FBiH i Porezne uprave FBiH doznači 234.575,80 KM, od čega na račun Federalnog zavoda za PIO 130.958,73 KM, na račun Zavoda zdravstvenog osiguranja i reosiguranja FBiH i Kantonalnog zavoda zdravstvenog osiguranja ukupan iznos od 95.320,83 KM i na račun Federalnog zavoda za zapošljavanje i Kantonalne službe za zapošljavanje ukupan iznos od 8.296,24 KM.

KTK “Visoko“ je dužan Agenciji za privatizaciju u FBiH za svakog od 47 zaposlenika, čija su imena navedena u Odluci, dostaviti iznos doprinosa za zdravstveno osiguranje koje treba uplatiti na račun Zavoda zdravstvenog osiguranja i reosiguranja FBiH i Kantonalnog zavoda zdravstvenog osiguranja, te iznos doprinosa za osiguranje od nezaposlenosti koje treba uplatiti na račun Federalnog zavoda za zapošljavanje i Kantonalne službe za zapošljavanje.

Donošenjem današnje odluke, Vlada FBiH je u potpunosti realizirala zaključke 70. redovne sjednice, održane jučer u Mostaru.

Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u “Službenim novinama FBiH”, čime, ujedno, prestaje da važi Odluka o raspodjeli sredstava s računa KTK “Visoko“ d.d. Visoko MB/ID 4218136130005 – reg. br. 1097046666 – kod Federalnog zavoda PIO.

Za realizaciju današnje Odluke Vlade FBiH zaduženi su Agencija za privatizaciju u FBiH, Razvojna banka FBiH, Porezna uprava FBiH, Federalni zavod PIO, KTK “Visoko“ d.d. Visoko, svako u okviru svoje nadležnosti.

Tags
Show More

Related Articles

Back to top button
Close
Close