Razvojna banka FBiH: Dobit za pola godine 2 miliona KM

Razvojna banka FBiH ostvarila je neto dobit u prvom polugodištu 2013. godine od 2,0 miliona KM, pokazuje nerevidirani izvještaj objavljen u dnevnoj štampi.

U prošloj godini banka je ostvarila neto dobit od 5,88 miliona KM.
Neto prihodi od kamata Razvojne banke na rkaju prvog polugodišta 2013. iznosili su 4,0 miliona KM u odnosu na 4,7 miliona KM godinu ranije. Neto prihodi od naknada i provizija su iznosili 1,0 milion KM, a u prethodnoj godini 1,2 miliona KM.
Dobitak iz poslovanja iznosi 5,1 milion KM, u odnosu na 5,9 miliona KM u prethodnoj godini.

Troškovi rezervisanja iznosili su 5,4 miliona KM u odnosu na 4,5 miliona KM u prethodnom polugodištu, ali je banka istovremeno imala i prihode po osnovu ukidanja rezervisanja od 5,5 miliona KM, u odnosu na 5,1 milion KM iz prethodne godine.
Ukupni kapital Banke na kraju prvog polugodišta 2013. godine iznosio je 173,6 miliona KM i veći je nego na kraju 2012. godine kada je iznosio 171,6 miliona KM.
Razvojna banka je u 100-postotnom vlasništvu Vlade Federacije, ima šest organizacionih dijelova, a na kraju prvog polugodišta 2013. imala je 136 zaposlenika, pet više nego na kraju 2012. godine.

indikator

Show More

Related Articles

Back to top button
Close
Close