BiHPrivreda

Raspodaja Krivajine imovine: Na bubnju i proizvodna hala Tvornice stolica

Stečajni upravitelj IP “Krivaja” d.o.o. Zavidovići – u stečaju objavio je prodaju imovine ove kompanije u sklopu koje će biti prodane proizvodna hala Tvornice stolica.

Prodaja će biti održana putem usmenog javnog nadmetanja 21.03.2016. godine u 13,00 sati u Upravnoj zgradi u Zavidovićima.

Početna cijena nekretnina koje se sastoji od zemljišta i građevinskih objekta iznosit će 1.890.000,00 KM.

U Lotu 2 prodaju se postrojenja i oprema u iznosu od 1.467.168,77 KM.

Navedeno je da će se usmeno javno nadmetanje održati i ako na njemu sudjeluje samo jedan sudionik koji ispunjava ostale Zakonom propisane uvjete.

Ponuđena cijena će biti početna cijena nadmetanja. Stečajni upravitelj u pozivu navodi da je cijena postignuta na javnom nadmetanju cijena bez PDV-a, te da će plaćanje PDV-a za stavke koje podliježu plaćanja istog na osnovu Zakona o PDV-u snositi kupac.

Na javnom nadmetanju mogu sudjelovati svi kupci koji izvrše polog novčanih sredstava u visini od 10% od početne prodajne cijene imovine iz ovog oglasa.

Najpovoljniji ponuđač je dužan uplatiti cjelokupni iznos za kupljenu imovinu u roku od 30 dana u protivnom smatrat će se da je odustao od kupovine.

Navodi se da je predmet hipotekarnog prava  imovina iz LOT-a 1. te je kao takva predmet odvojenog namirenja povjerilaca.

Akta

Tags
Show More

Related Articles

Back to top button
Close
Close