Raspisan javni poziv za dodjelu koncesije za izgradnju TE Ugljevik 3

Ministarstvo industrije, energetike i rudarstva Republike Srpske raspisalo je javni poziv za dodjelu koncesije za izgradnju i korištenje termoelektrane “Ugljevik 3”, opština Ugljevik, instalisane snage 2×300 i godišnje proizvodnje oko 4380 GWh.

Projekat TE “Ugljevik 3” obuhvata izgradnju dva tipska bloka instalisane snage po 300 očekivane godišnje proizvodnje oko 4300 GWh.

Procijenjena vrijednost investicije oko 1.061.112.684,00 KM.

Lokacija objekta je neposredno uz postojeći kompleks TE “Ugljevik”. Elektrana će kao pogonsko gorivo koristiti mrki ugalj sa ležišta Ugljevičkog rudarskog basena. Uklapanje elektrane u elektroenergetski sistem će se izvesti priključkom na prenosnu mrežu naponskog nivoa 400 kV. Mjesto priključka je u TS 400/110 kV “Ugljevik”.

Koncesija se dodjeljuje na period do 30 godina računajući od dana zaključenja Ugovora o koncesiji.

Pravo učešća na javnom pozivu imaju sva domaća i strana pravna lica koja ispunjavaju uslove iz tenderske dokumentacije i poziva.

Rok za dostavljanje ponuda je 45 dana od dana objavljivanja javnog poziva.

ekapija

Show More

Related Articles

Back to top button
Close
Close