Rasipa se budžetska rezerva institucija BiH: Odobrena potrošnja novih 2,3 miliona KM

Prema odluci Savjeta ministara BiH sredstva će biti izdvojena za prijem novih zaposlenika u pojedinim institucijama BiH, isplatu troškova smještaja, naknada za odvojeni život, troškove prevoza, nabavku novih vozila, te kupovinu nove opreme

(BUKA – Autor: Almir Terzić)

Za prijem novih zaposlenika u pojedinim institucijama Bosne i Hercegovine, isplatu troškova smještaja, naknada za odvojeni život, troškove prevoza, nabavku novih vozila, te kupovinu nove opreme iz tekuće rezerve za 2013. godinu prema odluci Savjeta ministara BiH bit će izdvojeno čak 2.381.326 KM.

Pojedinačno, najviše sredstava, 700.000 KM dobit će Agencija za istrage i zaštitu (SIPA) radi upošljavanja 20 kadeta u činu mlađeg inspektora, te Tužilaštvo BiH 647.500 KM i to za prijem 14 novih zaposlenika od kojih 13 tužilaca i jednog registrara.

Na zahtjev Parlamentarne skupštine BiH iz budžetske rezerve odobreno je 184.000 KM radi zapošljavanja osam novih uposlenika i to u Sekretarijatu.

Upravo zbog ovog podatka na sjednici Doma naroda Parlamentarne skupštine BiH protestirala je delegatkinja Nermina Kapetanović iz Kluba bošnjačkog naroda.

– Odobravanje dodatnih sredstava za Parlamentarnu skupštinu BiH radi zapošljavanja osam novih državnih službenika je krajnje neprihvatljivo. To se čini iako je moguće uz provođenje interne konkursne procedure izvršiti preraspoređivanje određenog broja kadra koji ima veći stepen obrazovanja i koji bi mogao zadovoljiti tražene uslove, a time bi se mogle napraviti značajne materijalne uštede. Umjesto toga, uz svo uvažavanje svih profesija, zapošljava se nastavnik fizičke kulture u Istraživačko – dokumentacioni odjel Sekretarijata Parlamentarne skupštine BiH gdje su potrebne potpuno drugačije kvalifikacije, a uposlenicima koji imaju mogućnost za napredovanje to pravo onemogućava, upozorila je delegatkinja Kapetanović.

Ona je istakla i kako postoje zaključci Zajedničke komisije za administrativne poslove Parlamentarne skupštine BiH prema kojem se zamrzavaju nova zapošljavanja i da se to čini samo u nužnim slučajevima uz odobrenje. Kao članica tog parlamentarnog tijela, navela je, nema saznanja “da se zaključak mijenjao, odnosno da je uslijedilo odobrenje za novo zapošljavanje u Parlamentarnoj skupštini BiH”.

Inače, Sekretarijat Parlamentarne skupštine BiH zatražio je od Savjeta ministara BiH ukupno 500.000 KM iz tekuće rezerve za 2013. godinu, te se nakon odobrenja 184.000 KM očekuje još dodatnih 316.000 KM, od kojih bi većina trebala otići za nabavku tri nova vozila članovima Kolegija.

– Predsjedavajući Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH Denis Bećirović poziva na rasprodaju cjelokupnog voznog parka, a istovremeno se za Kolegij traži nabavka tri nova vozila. Imamo apsurdnu situaciju, ocijenila je delegatkinja Kapetanović.

Osim SIPA, Tužilaštva BiH i Parlamentarne skupštine BiH na nedavnoj sjednici Savjet ministara BiH donio je i odluku o odobravanju iz tekuće rezerve za 2013. godinu 162.720 KM i to za isplatu plata i naknada u Službi za poslove sa strancima BiH. U obrazloženju nije navedeno da li se radi o novom upošljavanju.

I Centru za informiranje i priznavanje dokumenata iz područja visokog obrazovanja odobren je iznos za zapošljavanje jednog službenika – iznos od 8.500 KM.

Centralnoj izbornoj komisiji BiH iz tekuće budžetske rezerve za 2013. bit će doznačeno        24.123 KM i to za isplatu naknada troškova smještaja, naknade za odvojeni život i naknade za prevoz na posao i sa posla za dva člana te državne institucije. Vjerovatno se radi o novim članovima, Novaku Božičkoviću i Ahmetu Šantiću, koji su izabrani krajem 2012. godine i do sada nisu imali mogućnost koristiti ta prava.

Inače, u posljednje vrijeme u proceduri se nalazi više izmjena i dopuna Zakona o platama i naknadama u institucijama Bosne i Hercegovine kojim se pokušavaju “uskladiti”    koeficijenti zaposlenika i državnih službenika pod opravdanjem “ista plata za isti posao”.

Jedan od tih akata predložio je Savjet ministara BiH i to 23. maja 2013. godine, a koji je u prvom čitanju (principi) usvojen na posljednjoj sjednici Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH.

Sve učestaliji su i pokušaji popravaka zakonskih rješenja koja dolaze od samih poslanika u Parlamentarnoj skupštini BiH. Tako je izmjene i dopune Zakona o platama i naknadama u institucijama BiH, po hitnom postupku zatražio je i Klub poslanika HDZ-a BiH u Predstavničkom domu Parlamentarne skupštine BiH i to radi određivanja i planiranja sredstava za plate i naknade čelnicima agencija i institucija koji do sada nisu bili dio istog.

Poslanik Lazar Prodanović istakao je kako zahtjev nije prihvatljiv s obzirom da bi se izdvajanja unutar pojedinih institucija Bosne i Hercegovine znatno povećala te da je zbog toga nužno pribaviti stav Ministarstva finansija i trezora BiH.

– Došlo bi do povećanja troškova u iznosima i do čak 25 posto. Nužno je da imamo stav resornog Ministarstva finansija i trezora BiH kako bi smo znali da li je moguće osigurati planirana sredstva, naglasio je Prodanović.

Naime, prijedlogom izmjena i dopuna Zakona o platama i naknadama u institucijama BiH koje je dostavio Klub HDZ-a BiH traži se zakonsko propisivanje plaće za direktora i zamjenika direktora Agencije za zaštitu ličnih podataka BiH koji bi imao koeficijent od 8,00 (osnovna plaća 3.805,52 KM), odnosno 7,5 (3.567,68 KM za zamjenika direktora).

Također, propisuje se i da se zaposlenim na poslovima inspekcijskog nadzora u Agenciji za zaštitu ličnih podataka u BiH da dodatna naknada od 25 posto plaće.
Procjena predlagača je da bi za provođenje ovih izmjena i dopuna Zakona trebalo osigurati 105.860 KM.
U proceduri je i inicijativa poslanika Petra Kunića kojom se traži, odnosno zadužuje Savjet ministara BiH da izradi jedinstveni zakon o pravima i dužnostima ministara i drugih rukovodećih zvaničnika, organa uprave i upravnih organizacija.

Dok se čekaju usvajanja novih zakonskih rješenja i izmjena i dopuna postojećih, a kojim se reguliše visina koeficijenata i propisuju prava na naknade funkcionerima i državnim službenicima za Pravobranilaštvo BiH shodno odluci Savjeta ministara BiH iz budžetske rezerve za 2013. godinu isplatit će se iznos od 98.000 KM i to za nabavku tri nova vozila, kako je navedeno, zbog potreba posla!

Na zahtjev Predsjedništva BiH Savjet ministara BiH donio je odluku da se iz budžetske rezerve za 2013. godinu kolektivnom šefu države doznači iznos od 400.000 KM i to za nabavku sigurnosne i druge opreme za objekat Predsjedništva BiH.

Iz budžetske rezerve bit će isplaćeno i 120.000 KM Generalnom sekretarijatu Savjeta ministara BiH i to za nabavku novog uređaja za zaštitu servisa i korisnika sistema e-vlade, dok će Insitut za nestala lica BiH dobiti iznos od 36.483 KM radi realizacije sudske presude. Nije navedeno, ali je više osoba dobilo pravosnažne presude protiv te državne institucije zbog nezakonitih otkaza ili premještanja na druga radna mjesta.

Rastrošnost u institucijama BiH se tako nastavlja uprkos činjenici da se država, odnosno entiteti sve više zadužuju kod Međunarodnog monetarnog fonda (MMF-a) upravo iz jednog razloga: premoštavanja ogromnog budžetskog deficita s ciljem pokrivanja potreba javne potrošnje – najčešće isplate plaća i naknada administracije.

Show More

Related Articles

Back to top button
Close
Close