RAK: Ukida se govorna poruka kod prenosa telefonskog broja

Regulatorna agencija za komunikacije (RAK) obavijestila je danas korisnike javnih fiksnih i mobilnih telefonskih usluga da od 1. jula stupa na snagu izmjena Pravila o prenosivosti brojeva, na osnovu koje se ukida govorna poruka, kojom su se obavještavali korisnici da je broj prenesen.

Izmjena je izvršena na zahtjev brojnih korisnika telefonskih usluga koji su brojeve prenijeli na operatore izvan matične mreže, saopćeno je iz RAK-a.  Regulatorna agencija uopozorava pozivaoce prenesenih brojeva na mogućnost obavljanja poziva po višoj cijeni od one koja je bila važeća dok broj nije bio prenesen.

Ovo se posebno odnosi na korisnike u mobilnoj telefoniji, koji su koristili pogodnosti paketskih usluga, kao što su, primjera radi, paketi po nižim cijenama ili besplatni razgovori unutar nekog paketa.  Svi operatori koji pružaju javne telefonske usluge u BiH obavezni da svojim korisnicima osiguraju prepoznatljivost poziva prema prenesenim telefonskim brojevima, na način što će korisnici koji žele da dobiju govorno upozorenje kada biraju prenesene telefonske brojeve morati podnijeti zahtjev svojim operatorima za njegovo uključivanje.

Zahtjev za uključivanje govornog upozorenja kod biranja prenesenih telefonskih brojeva se može podnijeti u pisanoj formi na prodajnim mjestima operatora ili putem telefonskog poziva njegovog kontakt centra.

Podnošenje ovog zahtjeva je besplatno. Govorno upozorenje koje se dobije kod biranja prenesenih telefonskih brojeva je besplatno, a korisnik, koji bira preneseni broj, dobija ga prije uspostavljanja poziva.

Show More

Related Articles

Back to top button
Close
Close