Radomir Lazić: Zahtijevamo!

Vijeću za implementaciju mira
Upravnom odboru vijeća za implementaciju mira
Uredu visokog predstavnika (OHR)
Vijeću za opšte poslove i vanjske odnose Evropske unije
Članicama Vijeća sigurnosti Ujedinjenih naroda
Vladi SAD-a
Sjeverno-atlanskom vijeću

ZAHTIJEVAMO!

Zahtijevamo raspuštanje Vlade i Parlamenta FBiH kao i svih Kantonalnih skupština. Zahtijevamo  hitno formiranje  Vlade nacionalnog spasa na entitetskom i kantonalnim nivoima sastavljenu od dokazanih, stručnih, stranački neopredjeljenih, časnih i poštenih BH patriota.

ZAHTIJEVAMO!

1.       Privremeno obustavljanje svih aktivnosti oko održavanja opštih izbora 2014 g. dok tvorac (tvorci) ovakve države  i svi potpisnici i garanti provedbe Dejtonskog mirovnog sporazuma i Anexa 4. odnosno Ustava države jasno ne preciziraju sljedeće:

-Koji stvarni karakter ima država Bosna i Hercegovina odnosno da li je ona federacija, konfederacija, asimetrična konfederacija i koji karakter imaju dijelovi Federacije BiH obzirom da imaju zakonodavnu, sudsku, izvršnu vlast, grb i himnu. U članu 7. Ustava BiH svakom građaninu je dato entitetsko državljanstvo i državljanstvo BiH, potvrđeno i nedavnim popisom, što nedvosmisleno ukazuje na mogućnost sve tri varijante.

-Da li, kada i pod kojim uslovima bilo koji od dijelova koji čine cjelinu, koja se zove Bosna i Hercegovina, imaju mogućnost i pravo koje se zove samoopredjeljenje ili otcjepljenje.

-Da li, kada i pod kojim uslovima mogu dijelovi tih cjelina (entiteta)  imati  ista ta prava.

U preambuli Ustava odnosno Anexa 4. stoji:  „Bošnjaci, Hrvati i Srbi, kao konstitutivni narodi (u zajednici s ostalima), i građani Bosne i Hercegovine ovim utvrđuju Ustav Bosne i Hercegovine“. Obzirom da ovaj i ovakav Ustav nije napravljen u zajednici sa „ostalima“ kao i da su ga, po definiciji, osim pobrojanih pravili ili trebali praviti i građani, a nisu, to su u daljem  tekstu Ustava neka njihova prava definisana kao prava „lica“ dok sva ostala prava imaju samo konstitutivni narodi. Ko i koja prava garantuje, uoči  izbora, onima koji su u Ustavu nabrojani kao „lica“, ostali i građani, a lišeni su i onih osnovnih, i pored toga da  se  Anexom 6. Sporazuma,  u Bosni i Hercegovini „ izravno  primjenjuju prava i slobode garantirani Europskom konvencijom za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda kao i njezinim protokolima. Ovi akti imaju prioritet nad svim drugim zakonima“.  Zašto se već skoro dvadeset godina poslije završetka rata ta prava krše i hoće li rezultati izbora biti priznati bez obzira na neprovođenje presude Međunarodnog suda za ljudska prava. Zašto potpisnici Sporazuma i Anexa 4. (kao garanti) bar ne reaguju na ignorisanje presuda Ustavnog suda BiH što je postala redovna praksa.

Ove četiri ključne tačke Ustava ili Anexa 4. predstavljače osnovu oko kojih će se ili se već počeo voditi verbalni rat uoči opštih izbora. Taj rat, kako neki  od učesnika na izborima najavljuju, neće biti samo verbalni te bi hitni odgovori na ova pitanja jasno:

-Stavili do znanja da li je otcjepljenje moguće ili nije,

-Stavili do znanja da li je stvaranje novih teritorijalnih i nacionalnih cjelina moguće ili nije,

-Trebali biti signal  a i zadatak nekima koji se u Dejtonskom sporazumu pojavljuju kao garanti da učine sve i završe započeti posao a nekima da  ne čine više ništa od dosad činjenog a što osnovni cilj Sporazuma, zaustavljanje rata u BiH, čini vrlo neizvjesnim.

-Trebali biti signal onima sa raznim tumačenjima ovih članova da predizbornu kampanju vode u drugom pravcu a ne na povećanju nacionalnih tenzija i eventualnih sukoba.

-Trebali biti signal i za konačno fokusiranje na stvarne probleme koje ova zemlja ima a zovu se ekonomija, kriminal  i korupcija o kojima u predizbornoj kampanji,  iz veoma praktičnih i ličnih razloga, neće biti riječi, onima koji će biti, na žalost, glavni učesnici i u budućoj vlasti.

2. Zahtijevam(o) da se privremeno obustave sve aktivnosti oko održavanja opštih izbora 2014 g. do okončanja svih istraga koje se trenutno vode, pripremaju, koje su završene a za koje još nisu podignute optužnice kao i preispitivanje ranije završenih istraga koje su zbog zastare ili priprema za zastaru imale za rezultat ukidanje odgovornost za milionske pronevjere i pljačke.  Svako učešće osumnjičenih, optuženih ili zbog zastare oslobođenih političara i njihovih pomagača u predizbornoj kampanji te njihovo daljnje učešće u vlasti dalo bi izborima karakter predizbornog obračuna „porodica“ i postizbornom pomirenju i podjeli interesnih sfera.

3. Zahtijevam(o) da najveća plata svih funkcionera na državnom, entitetskom i kantonalnom nivou, do  raspisivanja izbora i izbora nove zakonodavne i izvršne vlasti ne  smije iznositi više od 3 prosječne plate uz korekciju, ukidanje i vraćanje svih do sada primljenih naknada na osnovu falsifikovanih podataka. Zahtijevam(o) da lica za koja je utvrđeno da su primala ove naknade, trajno, nemaju pravo kandidovanja na izborima i vršenja javnih funkcija. Teret i posljedice pljačke vršene tokom dvadeset godina ne mogu i ne smiju u najvećoj mjeri podnositi oni preko čijih leđa će se čak vraćati  i krediti kojima se, između ostalog, isplaćuju nemoralno visoke plate onima koji su nas doveli u ovakvo stanje

4. Zahtijevam(o) da bilo koji kandidat za izvršnu i zakonodavnu vlast, kao uslov za učestvovanje na budućim izborima, stavi na raspolaganje javnosti spisak svoje (uključujući i najbližu porodicu) kompletne pokretne, nepokretne i druge imovine i čvrste dokaze o sticanju iste te ukoliko odbije ili ne uspije dokazati porijeklo imovine gubi pravo učestvovanja na izborima. Ostalo bi trebala biti aktivnosti poreskih i drugih organa.

Umjesto predizbornih obećanja, poslije odgovora na ova pitanja, moguće će biti postaviti ostale zahtijeve koji bi bili program rada bilo koje stranke ili koalicije koja preuzme vlast. Oni sami nisu u stanju ponuditi više ništa niti ostvariti išta od ponuđenog.

Prije dvadeset godina imali smo Bosansko proljeće. Ne želimo ga ponovo.

Radomir Lazić/tacno.net

Show More

Related Articles

Back to top button
Close
Close