BiHPolitika

Radne grupe za EU broje i do 100 članova

Vijeće ministara BiH nedavno je donijelo odluku o formiranju 33 radne grupe za evropske integracije, a ono što je zanimljivo jeste da će jedna od tih grupa imati čak 98 članova, tako da bi se vrlo lako moglo ispostaviti da je praktično nemoguće da mehanizam koordinacije profunkcioniše. Na koji način će funkcionisati radna grupa za pravo poslovnog nastanjivanja i slobodu pružanja usluga, koja broji gotovo sto članova, juče nam niko nije mogao reći, pišu Nezavisne novine.

U Direkciji za evropske integracije, koja je od Vijeća ministara BiH dobila zadatak da radnim grupama pruža stručnu, tehničku i informatičku podršku, kažu o tome, kako će, kada i gdje raditi ta radna grupa, odlučuje njen predsjedavajući, koji dolazi iz institucije koja u tom trenutku predsjedava tom radnom grupom.

Inače, ova radna grupa sa 98 članova je najveća i u njoj se nalaze, između ostalog, predstavnici nekoliko ministarstava sa državnog, entitetskog i kantonalnog nivoa te predstavnici većine agencija i instituta u BiH.

Po broju članova, najmanja radna grupa je ona za finansijske i budžetske odredbe, koja se sastoji od 25 članova, uglavnom predstavnika desetak ministarstava finansija, statističkih agencija i poreskih uprava.

U prosjeku svaka radna grupa imat će malo manje od 50 članova tako da je, prema ocjeni mnogih, dobro upućenih u proces evropskih integracija, gotovo nemoguće da po gruboj procjeni oko 1.500 članova radnih grupa riješi prvi izazov, a to je odgovor na upitnik Evropske komisije.

– To je potpuno vanrazumski, formiranje tako glomaznih grupa. Ako je to tako, ta grupa neće ništa uraditi. Nije normalno da radna grupa, recimo, ima više članova nego što oba doma parlamenta imaju poslanika, rekla je Milica Marković, član Zajedničke komisije za evropske integracije parlamenta BiH.

Kako je planirano, prvobitni odgovori na upitnik trebalo bi da se usaglase i na nivou radnih grupa, što znači da će konačno u sistem ući samo oni odgovori o kojima radna grupa postigne saglasnost, a to znači da će grupu nekih pitanja usaglašavati čak 100 ljudi.

U slučaju da na tom nivou (radnoj grupi) nema saglasnosti, to pitanje se dalje delegira prema Komisiji za evropske integracije, koja broji 15 članova.

Posebno je zanimljivo odlučivanje unutar radnih grupa.

Recimo, kada radna grupa odlučuje o pitanju koje djelimično spada u oblast djelovanja drugih radnih grupa, predsjedavajući uz prethodnu saglasnost dva zamjenika o tome obavještava druge radne grupe i traži njihov stav, mišljenje ili prijedloge.

– Na ovaj zahtjev radne grupe moraju odgovoriti u roku od deset dana od dana prijema, a u slučaju hitnosti i u kraćem roku, navodi se u odluci o formiranju radnih grupa koju je nedavno donijelo Vijeće ministara BiH.

Na hipotetičko pitanje kako će, recimo, radna grupa za pravo poslovnog nastanjivanja i slobodu pružanja usluga (98 članova), s obzirom na brojnost i nemogućnost hitnog sastajanja, dati mišljenje, stav ili prijedlog nekoj drugoj radnoj grupi, novinari Nezavisnih novina jučer, nigdje nisu uspjeli dobiti odgovor.

 

Tags
Show More

Related Articles

Back to top button
Close
Close