Rad u komisijama: Za jednu sjednicu pola prosječne plaće u BiH

Iako su članovima Komisije za koordinaciju i praćenje realizacije odluka o usvajanju  programa investiranja  sredstava naplaćenih izdavanjem GSM licence za FBiH u opisu posla ove aktivnosti(budući da su zaposlenici ministarstava) oni su na osnovu rada u toj komisiji dobivali mjesečnu nakadnu od 460 KM, stoji u najnovijem revizorskom izvještaju koji analizira rad Federalnog ministarstva komunikacija i veza. 

Podsjetimo da je to iznos za koji prosječan građanin BiH mora raditi pola mjeseca. Naknada članovima navedene Komisije isplaćena je sa namjenskog računa otvorenog kod Cesta FBiH i prema izvještaju Cesta vezano za realizaciju sredstava GSM licence, iznosi 32.421 KM.

Revizori navode da su članovi navedene Komisije zaposlenici federalnih ministarstava financija i prometa i komunikacija koji su direktno zaduženi za predlaganje raspodjele sredstava i nadzor nad namjenskim utroškom sredstava. Obzirom da dio članova komisije obavljanje naprijed navedenih poslova vrše putem  obavljanja redovnih poslova za koje primaju plaću, ne može se potvrditi opravdanost isplate naknade  utvrđene rješenjem Vlade FBiH”, navode revizori.

Osim ovoga ono što je revizorima bio problem je i to što je komisiji prema poslovniku osim praćenja realizacije  projekata u opis zadataka spadalo i predlaganje odgovarajućih koraka u slučajevima  nepoštivanja implementacije, što je izostalo. Naime, uvidom u zapisnike sa sastanaka Komisije kao i izvještaj o  obilasku pojedinih projekata na terenu i tromjesečne izvještaje koje je komisija putem Ministarstva  dostavljala Vladi FBiH na razmatranje utvrđeno je da su određeni problemi konstatirani prilikom  implementacije, međutim komisija nije davala konkretne prijedloge za rješavanja uočenih problema, niti  je propisala mjere za njihovo otklanjanje.

Na osnovu naprijed navedenog ne možemo potvrditi da je Komisija u potpunosti ispunila svoje obaveze u skladu sa  Poslovnikom o radu iste i Rješenjem Vlade FBiH o formiranju. Iz prezentiranih zapisnika o radu  Komisije konstatovano je da se ista sastajala jednom mjesečno. Uzimajući u obzir naprijed navedeno ne  možemo potvrditi opravdanost isplate visine naknade, kažu revizori.

“Također, ne može se potvrditi ni opravdanost isplata  naknada članovima komisije koja se isplaćuje na osnovu donesenog rješenja od strane ministra sa  namjenskog računa kod Cesta FBiH obzirom da se radi o izdacima koji su nastali po osnovu nadzora nad  namjenskim utroškom sredstava GSM licence i isti su se trebali isplatiti u okviru podračuna u okviru JRT i iskazivati u glavnoj knjizi trezora i iskazivati u finansijskim izvještajima navedenog podračuna”, naveli su revizori.

Problematičan nadzor nad realizacijom investicijskih projekta 

Provedenom revizijom utvrđeno je da se pojedine kontrolne aktivnosti ne provode na način kako je to definirano internim aktima. Jedna od onih koje se trebaju hitno riješiti je koordinacija i nadzor vezano za realizaciju investicijsko – razvojnih projekata koji se financiraju iz proračuna i međunarodnih kredita, a koji su u nadležnosti Ministarstva te praćenje efikasnog trošenja sredstava od GSM licence. Naime, revizore zabrinjava što pisanim procedurama nije utvrđen način provođenja nadzora nad utroškom  sredstava tekućih i kapitalnih transfera.

“Ministarstvo je nadležno za vršenje nadzora nad radom javnih  poduzeća u kojima Vlada FBiH ima većinski udjel u kapitalu. Značajno je napomenuti da u određenim  javnim poduzećima iz nadležnosti Ministarstva nisu imenovani Nadzorni odbori i da Uprava radi bez  nadzora, a istima se putem tekućih transfera doznačavaju značajna sredstva. Takođe, članovi Skupština javnih poduzeća su uposlenici ovog Ministarstva, putem kojih, kao predstavnika većinskog vlasnika državnog kapitala u posmatranom periodu, a i ranije, Ministarstvo nije ostvarilo adekvatan nadzor’‘, navodi se u najnovijem revizorskom izvještaju.

D.Kozina – ekapija

Show More

Related Articles

Back to top button
Close
Close